Loekemeijer onderzoeksinstrumenten

Loekemeijer onderzoeksinstrumenten 2018-09-11T08:38:21+00:00

In kader van het wetenschappelijk onderzoek hebben de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten de naam ADAut (Attachment Development Autism) gekregen.

Met behulp van de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten en door middel van vele onderzoekspunten onderzoeken we in welke ontwikkelingsstappen iemand zich bevindt in zijn of haar gehechtheidsontwikkeling, met betrekking tot de:

 • Gerichtheid op de gehechtheidspersonen (de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties)

  Tijdens het onderzoek wordt o.m. het verloop van het gehechtheidsproces met de gehechtheidspersonen en het verloop van het proces van interactie naar wederzijdse interactie met deze personen onderzocht. Eenkennigheid, bevestiging en emotionele ondersteuning en interesse tonen in, inleven in, rekening houden met en medeleven tonen met de gehechtheidspersonen en sociaal evalueren en redeneren zijn onderwerpen die onder meer aan bod komen. Ook rouwverwerking kan, indien nodig, een onderwerp zijn.

 • Gerichtheid op zichzelf (de emotionele ontwikkeling)

  Tijdens het onderzoek wordt o.m. de mate van zelfregulatie en de ontwikkeling van het zelfbeeld onderzocht. Kenbaar maken van basale en secundaire emoties, zelfregulatie, eigen wil, specifieke interesses, executieve functies, emotioneel evalueren en redeneren, flexibiliteit, volgehouden aandacht en impulsbeheersing zijn onderwerpen die onder meer aan bod komen. Ook wordt er, indien nodig, gekeken naar (grote en kleine) trauma’s uit het verleden.

 • Gerichtheid op anderen (de sociale ontwikkeling)

  Tijdens het onderzoek wordt o.m. het verloop van het proces van interactie naar wederzijdse interactie met anderen onderzocht. “Veilig voelen bij” of “een vertrouwensband opbouwen met” onbekende of minder bekende personen en interesse tonen in, inleven in, rekening houden met en medeleven tonen met anderen en sociaal evalueren en redeneren zijn onderwerpen die onder meer aan bod komen.

Unieke onderzoeksinstrumenten

De Loekemeijer onderzoeksinstrumenten zijn zo ontwikkeld dat tijdens het gehechtheidsonderzoek:

 • onderscheid wordt gemaakt tussen aanvoelen en cognitie; de cognitie wordt buiten beschouwing gelaten
 • onderscheid wordt gemaakt tussen actieve en passieve gedragingen
 • de aanleiding van iemands gedragingen, emoties en gevoelens worden aangeduid
 • de oorzaken van stress worden achterhaald