De Loekemeijermethode

Loekemeijermethode 2018-10-02T16:58:42+00:00

Met de Loekemeijermethode leer je gedragingen die vaak als hardnekkig, vreemd of ongepast worden geïnterpreteerd, te herkennen als juiste stap in de gehechtheidsontwikkeling. Ook leer je om gerichte Actieve Nabijheid te geven.

Yvonne Loekemeijer

Yvonne Loekemeijer heeft, na jarenlang (praktijk)onderzoek, een nieuwe en uitgebreide theorie ontwikkeld over gehechtheidsontwikkeling. Met de gehechtheidsontwikkeling wordt de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, de emotionele en de sociale ontwikkeling bedoeld. Vanuit deze theorie en literatuuronderzoek zijn de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten voortgekomen. Momenteel is Carmen Lisman volop bezig met wetenschappelijke onderbouwing en validatie hiervan.

Loekemeijermethode

De Loekemeijermethode omvat onderzoeksinstrumenten, gehechtheidsschema’s, een zeer uitgebreide theorie met vele adviezen en specifieke werkwijze m.b.t. de gehechtheidsontwikkeling bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme of een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling.

Met behulp van de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten brengen we via vele onderzoekspunten zeer nauwkeurig in kaart in welk gedeelte van de ontwikkelingsstappen iemand zich bevindt in zijn of haar gehechtheidsontwikkeling. We gaan ervan uit dat de gehechtheid bestaat uit en onderzoeken in welke ontwikkelingstappen iemand zich bevindt in zijn of haar:

Ook gaan we in op het ontwikkelingsverloop van de sensorische informatieverwerking.

De Loekemeijer onderzoeksinstrumenten zijn zo ontwikkeld dat:

  • er onderscheid wordt gemaakt tussen aanvoelen en cognitie; de cognitie wordt buiten beschouwing gelaten;
  • er onderscheid wordt gemaakt tussen actieve en passieve gedragingen;
  • de aanleiding van iemands gedragingen, emoties en gevoelens worden aangeduid;
  • de oorzaken van stress worden achterhaald.

Onderzoeks- en adviesverslag

We verwerken de bevindingen, resultaten en adviezen in een uitgebreid en persoonlijk onderzoeks- en adviesverslag. Daarbij geven wij aan de hand van onze theorie een gerichte uitleg en adviezen over hoe er met de opvoeding en hulpverlening kan worden aangesloten op de ontwikkelingsstappen waar een kind, jongere of volwassene zich in bevindt. We leggen steeds verbanden met de praktijk; de adviezen kunnen direct in het dagelijks leven worden toegepast.

Samenwerking en hulpverlening

Tijdens het onderzoek en de hulpverlening besteden we veel aandacht aan de manier waarop we omgaan met cliënten en zijn of haar naaste(n); hun behoeften, ervaringen, gevoelens en emoties staan centraal. Ook bieden we ondersteuning in situaties waarin en op de momenten waarop zij dit nodig hebben. We gaan het traject dan ook echt samen aan. Een jongere met autisme vertelt hierover:

“Dit was de start van het omdraaien van de rollen: in plaats van óver mij, wordt er nu mét mij gepraat.”

De Loekemeijermethode biedt ondersteuning tijdens het gehele ontwikkelingsproces en maakt de cliënt zelf, zijn of haar naasten en andere betrokkenen alert op de kleine en grote stappen die worden gezet in de gehechtheidsontwikkeling. Het doel van de begeleiding is om stapsgewijs meer zelf en met minder ondersteuning tot ontwikkeling te komen.

We vinden het belangrijk dat iemand stappen zet op basis van bewustwording en aanvoelen, in tegenstelling tot het aangeleerd krijgen van “trucjes” op cognitief niveau. Alleen dan kan er werkelijk voortgang plaatsvinden in de gehechtheidsontwikkeling. Middels de onderzoeksinstrumenten meten we steeds weer dat ontwikkeling bij autisme wel degelijk mogelijk is.

Nu aanmelden

Meld je aan voor gehechtheidsonderzoek en/of begeleiding

Vul het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
Nu aanmelden

Bewaren