Klachtenreglement

Klachtenreglement 2018-07-31T10:20:39+00:00

Klachtenreglement

Hulpverlening

Mocht je tijdens een gehechtheidsonderzoek of de hulpverlening een klacht hebben, kunnen de volgende twee stappen worden ondernomen:

1. Probeer om de klacht mondeling met de hulpverlener te bespreken en tot een oplossing te komen. Daarbij is het mogelijk om de hulp in te schakelen van de vertrouwenspersoon van de NFG.

2. Als het niet lukt om de klacht mondeling op te lossen, kan er een schriftelijk klacht worden ingediend bij de hulpverlener en de NFG. De hulpverlener is via de NFG aangesloten bij Quasir. De klachtenafhandeling verloopt vanaf dit moment via hen. De klacht dient volgens dit schema afgehandeld te worden.

Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun er contact worden opgenomen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl. Meer informatie vind je op: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html.

Scholing

Om te garanderen dat eventuele klachten op een professionele manier worden afgehandeld, beschikken wij over onderstaande klachtenprocedure. Elke klacht zal met zorgvuldigheid en discretie worden behandeld. Mocht er tijdens de opleiding sprake zijn van een klacht, is het belangrijk om dit eerst te bespreken en op te lossen met de docent.

Mocht er geen gezamenlijke oplossing worden gevonden, kunt u binnen twee weken uw klacht schriftelijk indienen bij de eigenaar Yvonne Loekemeijer. Wij verzoeken u uw klacht zo duidelijk mogelijk te omschrijven en uw standpunt helder te onderbouwen. Anonieme klachten of klachten via derden kunnen wij niet in behandeling nemen. Na ontvangst van uw klacht, krijgt u binnen 5 werkdagen een bevestiging en binnen twee weken een schriftelijk antwoord. Indien er langere tijd nodig is voor eventueel onderzoek dan zal hiervoor een tijdsindicatie worden aangeven.

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, wordt er contact gezocht met een onafhankelijk mediator. Pas indien en nadat deze bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt zullen partijen zich elk tot een eigen advocaat wenden. De registratie van klachten geschiedt voor een periode van maximaal 2 jaar.