Klachtenreglement

Klachtenreglement 2018-06-19T10:38:19+00:00

Klachtenreglement

Mocht je tijdens een gehechtheidsonderzoek of de hulpverlening een klacht hebben, kunnen de volgende twee stappen worden ondernomen:

1. Probeer om de klacht mondeling met de hulpverlener te bespreken en tot een oplossing te komen. Daarbij is het mogelijk om de hulp in te schakelen van de vertrouwenspersoon van de NFG.

2. Als het niet lukt om de klacht mondeling op te lossen, kan er een schriftelijk klacht worden ingediend bij de hulpverlener en de NFG. De hulpverlener is via de NFG aangesloten bij Quasir. De klachtenafhandeling verloopt vanaf dit moment via hen. De klacht dient volgens dit schema afgehandeld te worden.

Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun er contact worden opgenomen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl. Meer informatie vind je op: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html.