banner_particulier

De Loekemeijermethode omvat het onderzoeksinstrument ADAut, een uitgebreide gehechtheidstheorie en de specifieke werkwijze Actieve Nabijheid. De methode is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme of een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling.

De Loekemeijermethode omvat het onderzoeksinstrument ADAut, een uitgebreide gehechtheidstheorie en de specifieke werkwijze Actieve Nabijheid. De methode is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme of een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling.

De Loekemeijermethode omvat het onderzoeksinstrument ADAut, een uitgebreide gehechtheidstheorie en de specifieke werkwijze Actieve Nabijheid om ontwikkeling mogelijk te maken.
De methode is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme of een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling.

Shadow

Ontwikkeling van autisme is wel degelijk mogelijk

Yvonne Loekemeijer heeft na jarenlang praktijk- en literatuuronderzoek een nieuwe methode ontwikkeld voor mensen met een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling. De Loekemeijermethode omvat wetenschappelijk gevalideerde onderzoeksinstrumenten (de ADAut), gehechtheidsschema’s en een uitgebreide gehechtheidstheorie over autisme en gehechtheid. Daarnaast biedt de methode de specifieke werkwijze ‘Actieve Nabijheid’ voor de hulpverlening van gezinnen met jonge of oudere kinderen met autisme of een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling.

De Loekemeijermethode heeft een unieke kijk op autisme. Want is vreemd of ongepast gedrag echt zo raar? De Loekemeijermethode leert je gedrag herkennen en goed interpreteren. Bovendien krijg je allerlei handvatten aangereikt om gezinnen nog beter te ondersteunen. Met de Loekemeijermethode ben je in staat om nauwkeurig in kaart te brengen in welke ontwikkelingsfasen van de gehechtheid iemand zit. Je kunt daarop aansluiten en daarmee heb je het perfecte startpunt om iemand verder op weg te helpen. Daar waar de reguliere oplossingen tekortschieten, boekt deze methode verrassend goede resultaten.

Wie gebruiken de Loekermeijermethode?

 • mensen zonder autisme die in hun gezin te maken hebben met autisme
 • WMO ambtenaren
 • wijkcoaches
 • autismespecialisten
 • psychotherapeuten
 • sociaal pedagogisch hulpverleners
 • jeugdzorgwerkers
 • ambulant (jeugd)hulpverleners
 • vaktherapeuten
 • interne begeleiders
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

De Loekemeijermethode in je praktijk

Je kunt als hulpverlener ook zelf de Loekemeijermethode toepassen in je praktijk. De eerste stap is de opleiding tot gehechtheidsbegeleider of -onderzoeker te volgen. Daarmee kun je:

 • het wetenschappelijk gevalideerde onderzoeksinstrument ADAut in de praktijk gebruiken
 • gehechtheidsonderzoeken afnemen bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme of een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling
 • de gehechtheidstheorie en hulpverlening afstemmen en overbrengen op gezinnen en het jong of ouder kind met autisme
 • ouders ondersteunen om zelf gehechtheidsontwikkeling bij hun kind met autisme mogelijk maken
 • aansluiten bij het Loekemeijernetwerk en de intervisiegroep

Wil je meer weten over onze opleiding, de toelatingseisen en wat het je kan opleveren? Lees dan verder op de pagina Opleiding.

“Na autisme onderzoek zijn cliënten vaak benieuwd naar waar zij zich precies in hun ontwikkeling bevinden. Collega’s komen met dezelfde vraag. De Loekemeijer onderzoeksinstrumenten geven hier antwoord op.”

Lees meer
“De Loekemeijermethode stelt je in staat om te doen wat veel zorgverleners nastreven: zorg op maat bieden. Dat maakt deze methode goud, voor zowel degene met autisme als de zorgverlener” 

Lees meer

“Deze nieuwe methodiek over gehechtheidsontwikkeling is bedacht door Yvonne Loekemeijer die zelf een zoon heeft met autisme en zij heeft hem geobserveerd, begeleid en ondersteund met de overgang van de fases van gehechtheid. Het is dus echt ontstaan vanuit een ouderwets potje veldwerk, net als de Zwitserse psycholoog Piaget deed.”

Lees meer
Johan de Vlugt

“De methode is niet star, maar voortdurend in beweging. Hoewel er duidelijke richtlijnen zijn om tot een gewenst onderzoeksresultaat te komen, mag alle creativiteit ingezet worden om de onderzoeksmethode aan te vullen en compleet te maken.”

Lees meer

“De werkwijze van Yvonne Loekemeijer onderstreept mijn visie en voelde voor mij als ‘thuiskomen’; de oprechte nieuwsgierigheid, de betrokkenheid en het begrip van de onderzoeker (coach) naar de mens achter de cliënt. ”

Lees meer

De Loekemeijermethode: een methode voor gehechtheidsontwikkeling voor mensen met autisme. De passie waarmee dit ontwikkeld is, de positieve kijk op ontwikkeling van kinderen, en vooral ook de inhoud van deze methode is heel bijzonder! Het is ook de enige methode in de wereld gericht op autisme en gehechtheid. Wij zijn onder de indruk!

Autisme Steunpunt