Voorwaarden scholing

Voorwaarden scholing 2017-12-21T19:17:49+00:00

Deelnemers aan scholing (training, cursus, workshop of opleiding) van Yvonne Loekemeijer, gaan akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Betaling

Bij inschrijving voor een training, cursus, workshop of opleiding, verplicht men zich tot betaling van het volledige bedrag. Deze betalingsverplichting geldt niet bij voorinschrijvingen.
De inschrijver is te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van de deelnamekosten. Betaling is mogelijk na facturering door middel van iDeal of directe bankoverschrijving. Betaling van deelnamekosten dient te geschieden voorafgaand aan een training, cursus, workshop of opleiding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Annulering door deelnemer

Annulering van deelname aan een training, cursus, workshop of opleiding is kosteloos mogelijk tot vier weken voor de geplande eerste dag. Bij annulering tussen vier weken tot twee weken voor deze datum wordt 25% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf twee weken tot één week voor de geplande datum zal 50% van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één week voor de geplande datum, is het volledige bedrag verschuldigd.

Annulering door Loekemeijer

Yvonne Loekemeijer behoudt zich het recht voor om een training, cursus, workshop of opleiding te annuleren of de datum te verzetten, bijvoorbeeld in geval van te weinig deelnemers of uitval van een docent. Deelnemers krijgen dan de mogelijkheid om de training, cursus of workshop op een andere datum te volgen, of hun hun reeds betaalde bedragen teruggestort te krijgen.

Geheimhouding

Alle deelnemers, docenten en medewerkers van trainingen, cursussen, workshops of opleidingen van Yvonne Loekemeijer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij tijdens de trainingen van elkaar verkrijgen.

Uitgaven en materialen

Niets uit of van uitgaven en materialen die worden gebruikt of uitgereikt tijdens trainingen, cursussen, workshops of opleidingen van Yvonne Loekemeijer mag worden verveelvoudigd, gedeeld of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yvonne Loekemeijer.
Yvonne Loekemeijer spant zich in om informatie in materialen en uitgaven juist en actueel te houden. De auteur kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud hiervan.

Certificering

De wijze van certificering wordt op de website vermeld bij de omschrijving van elke opleiding. Certificering vindt alleen plaats indien de deelnemer heeft deelgenomen aan het volledige programma en, indien van toepassing, voldoet aan de beoordelingseisen. Yvonne Loekemeijer houdt een registratie bij van personen die een certificaat of diploma hebben ontvangen.