Voorwaarden Loekemeijer onderzoeksintrumenten en -website(s)

Voorwaarden Loekemeijer onderzoeksintrumenten en -website(s) 2017-12-21T19:30:23+00:00

Definities

Dienstverlener: Yvonne Loekemeijer
Loekemeijer onderzoeksinstrumenten: online en offline onderzoeksinstrument(en) van de Dienstverlener
Gebruiker: gebruiker van de Loekemeijer methode, onderzoeksinstrumenten, bezoeker van de Yvonne Loekemeijer website
Website: www.yvonneloekemeijer.com

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de methode en  alle tools en websites van Dienstverlener. Door de websites te bezoeken en/of de Loekemeijer methode en onderzoeksinstrumenten te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Yvonne Loekemeijer is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd (KvK-nummer 69366691) en te bereiken via e-mailadres: info@yvonneloekemeijer.com.

Intellectuele eigendomsrechten

Dienstverlener behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle informatie op de website(s) en in de Loekemeijer methode en onderzoeksinstrumenten (zoals alle teksten, grafisch materiaal, afbeeldingen, video’s en logo’s). Het gebruiken, kopiëren of bewerken hiervan is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dienstverlener.

Privacy

Dienstverlener gaat verantwoordelijk om met privacygevoelige informatie en verwacht van Gebruiker dat ook te doen. Dienstverlener gebruikt resultaten uit de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten in geanonimiseerde vorm voor eigen statistisch onderzoek naar het gebruik van de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten. Dienstverlener spant zich in om gebruikersgegevens te beschermen en stelt gebruikersgegevens nooit ter beschikking aan derden, behalve in geval van een wettelijke vordering. Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn of haar gebruikersgegevens. Dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig verlies van gebruikersgegevens of voor misbruik van gebruikersgegevens door derden. Gebruiker is verplicht zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens, zoals namen en resultaten, die ingevoerd worden in de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten. Resultaten uit een onderzoek mogen alleen worden getoond aan, en besproken met direct belanghebbenden, namelijk de onderzochte persoon en diens wettelijke vertegenwoordigers. Ten behoeve van een juiste werking maken Loekemeijer methode, onderzoeksinstrumenten en website(s) maken gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die de website op uw computer opslaat, waardoor uw computer herkenbaar is tijdens uw bezoek). Dienstverlener houdt bezoekersstatistieken bij die inzicht geven in hoe vaak webpagina’s worden bezocht en welke zoektermen zijn gebruikt. Bij het gebruik van de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten wordt het ip-nummer en het e-mailadres van Gebruiker opgeslagen.

Aansprakelijkheid en garanties

Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte schade in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de Loekemeijer methode en onderzoeksinstrumenten. De adviezen die voortkomen uit de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten zijn vrijblijvend. Dienstverlener doet haar best de adviezen zorgvuldig samen te stellen, maar stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoudelijke juistheid en het gevolg van uitvoering ervan. Dienstverlener geeft geen garanties voor de verstrekte informatie in de website(s) en de Loekemeijer methode en onderzoeksinstrumenten. Beslissingen die Gebruiker neemt op basis van door dienstverlener verstrekte informatie of resultaten, zijn geheel voor eigen rekening en risico van Gebruiker. Dienstverlener garandeert niet dat de Loekemeijer methode, onderzoeksinstrumenten en website(s) ononderbroken en foutloos zullen functioneren.

Exclusiviteit

Gebruiker heeft een toegangscode nodig om de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten te gebruiken of in te loggen op een abonnementsgedeelte van de website(s). Deze toegangscode wordt door Dienstverlener verstrekt via e-mail. Het recht om de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten te gebruiken (inclusief bèta- en demoversies) is persoonlijk en niet-overdraagbaar. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Dienstverlener is het aan Gebruiker niet toegestaan om derden toegang te verlenen tot de Loekemeijer methode en onderzoeksinstrumenten of abonnementsgedeelte(n) van de website(s). Indien misbruik van de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten of toegangscodes wordt geconstateerd, kan Dienstverlener toegang tot de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten blokkeren voor de betreffende Gebruiker. Iedereen kan een toegangscode aanvragen, maar Dienstverlener behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, toestemming tot gebruik van de methode, onderzoeksinstrumenten of website(s) in te trekken of te weigeren.

Disclaimer Dienstverlener is gerechtigd deze voorwaarden, de informatie op de website(s) en de inhoud van de Loekemeijer methode en onderzoeksinstrumenten te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan persoonlijk op de hoogte wordt gesteld. Het verdient de aanbeveling regelmatig te controleren of er dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden. Als u vragen of opmerkingen hebt over de voorwaarden, kunt u contact opnemen met Dienstverlener.

Toepasselijk recht op de Loekemeijer methode en onderzoeksinstrumenten en de website(s) is het Nederlands recht van toepassing.