Vera Hoetjes Psycholoog (GGZ inGeest)

Vera Hoetjes Psycholoog (GGZ inGeest) 2017-09-28T08:57:51+00:00


Vera Hoetjes is psycholoog bij GGZ inGeest (Amsterdam e.o.) en werkt samen met Carmen Lisman sinds 2015 met de visie en onderzoeksinstrumenten van Ebla.


“Ebla stelt je in staat om te doen wat veel zorgverleners nastreven: zorg op maat bieden. Door eerst per ontwikkelingsgebied van de gehechtheid (de gehechtheidsrelatie, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling) te onderzoeken in welke ontwikkelingsstappen iemand zich bevindt, kun je met de begeleiding hier precies op aansluiten.

Zonder een instrument als Ebla is het moeilijker om te
ontdekken in welke ontwikkelingsstap iemand zit. Dat zullen veel zorgverleners herkennen. Het niet aansluiten bij iemands ontwikkeling kan een groot struikelblok zijn in de begeleiding.

Kortom, Ebla is goud, zowel voor de cliënt als voor de zorgverlener.”

19 december 2016