Ervaringen

Op deze pagina lees je de ervaringen van professionals met de Loekemeijermethode. Wil je jouw professionele ervaring delen? Neem dan contact op met Yvonne Loekemeijer. Benieuwd naar de ervaringen van particulieren met de Loekemeijermethode? Lees ze hier!

“Na autisme onderzoek zijn cliënten vaak benieuwd naar waar zij zich precies in hun ontwikkeling bevinden. Collega’s komen met dezelfde vraag. De Loekemeijer onderzoeksinstrumenten geven hier antwoord op. ”

De onderzoeksinstrumenten van Loekemeijer maken het mogelijk met behandeling aan te sluiten

Na autisme onderzoek zijn cliënten vaak benieuwd naar waar zij zich precies in hun ontwikkeling bevinden. Collega’s komen met dezelfde vraag. De Loekemeijer onderzoeksinstrumenten geven hier antwoord op. In het kader van behandeling hebben we nu de benodigde informatie om aan te sluiten op de verschillende ontwikkelingsstappen waarin de cliënt zich bevindt in zijn gehechtheidsontwikkeling.

Met de kennis die wordt opgedaan vanuit de zeer zorgvuldig geformuleerde onderzoekspunten, verloopt het autisme-onderzoek ook gemakkelijker. Sommige onderzoekspunten worden nu als aanvulling op de ASS-diagnostiek, na het DSM-V-interview, bevraagd.

Wanneer iemand zich na het diagnostisch onderzoek niet kan vinden in de diagnose autisme, wordt het Loekemeijer gehechtheidsonderzoek gebruikt als “second opinion”. Door dit onderzoek wordt men meegenomen in wat autisme inhoudt en vindt er herkenning plaats. We zien dat hierdoor beter wordt begrepen wat autisme inhoudt en men zich toch in de diagnose kan vinden.

“De Loekemeijermethode stelt je in staat om te doen wat veel zorgverleners nastreven: zorg op maat bieden. Dat maakt deze methode goud, voor zowel degene met autisme als de zorgverlener”

Zorg op maat met de Loekemeijermethode

De Loekemeijermethode stelt je in staat om te doen wat veel zorgverleners nastreven: zorg op maat bieden. Door eerst per ontwikkelingsgebied van de gehechtheid (de gehechtheidsrelatie, emotionele ontwikkeling en sociale ontwikkeling) te onderzoeken in welke ontwikkelingsstappen iemand zich bevindt, kun je met de begeleiding hierop aansluiten.

Zonder de onderzoeksinstrumenten is het moeilijker om te herkennen in welke ontwikkelingsstap iemand zit. Dat zullen veel zorgverleners herkennen. Het niet aansluiten, kan een groot struikelblok zijn in de “behandeling”.  Kortom, de Loekemeijermethode is goud, voor zowel degene met autisme als de zorgverlener.

“De meerwaarde van deze opleiding zit in de goede begeleiding van Yvonne. In de kleine opleidingsgroep waardoor er voor iedereen ruim voldoende aandacht is. ”

De onderzoeksinstrumenten van Loekemeijer maken het mogelijk met de hulpverlening aan te sluiten

De opleiding tot Loekemeijer Gehechtheidsonderzoeker heeft mij als hulpverlener én als mens doen beseffen dat gedragingen van mensen (met autisme) te herleiden zijn naar fasen in de gehechtheids-, de emotionele en de sociale ontwikkeling. Ik ben anders naar mensen en hun gedrag gaan kijken.

Ik begrijp hun gedrag en kan uitleggen waaróm dit gedrag aanwezig is. Ik heb geleerd de ander het onderscheid te laten ervaren tussen cognitie en aanvoelen en wat voor invloed dit heeft op het dagelijks leven. De Loekemeijermethode heeft mijn visie vergroot, mijn handelen verbreedt, mijn theoretische kennis verdiept en mijn werksituatie verrijkt.

Yvonne Loekemeijer is een praktijkmens. Ze kan haar theorie goed en mooi onderbouwen met voorbeelden uit de praktijk. Hierdoor gaat de stof leven en krijgen ontwikkelingsfasen een gezicht. Door de goede begeleiding van Yvonne bij het leren bevragen van de cliënten, het interpreteren van de resultaten en het maken van het onderzoeksverslag, kreeg ik vertrouwen in mezelf als Gehechtheidsonderzoeker. Yvonne is een open, warme en hartelijke docent, bij wie je jezelf kunt en mag zijn. Een vakvrouw op haar gebied!

De meerwaarde van deze opleiding zit in de goede begeleiding van Yvonne. In de kleine opleidingsgroep waardoor er voor iedereen ruim voldoende aandacht is. In het wérkelijk kunnen plaatsen én begrijpen van gedragingen van mensen met autisme. In het onderbouwd uitleg hierover kunnen geven aan anderen. In de persoon met autisme en zijn of haar omgeving leren aansluiten bij de juiste fase waardoor er groei mogelijk is in de ontwikkeling. En dat leidt voor hen tot een overzichtelijker en minder prikkelgevoeliger dagelijks leven. En daar doe ik het voor!

“Geen enkele ontwikkelingsstoornis, ook autisme niet, is ooit eerder op deze manier verklaard. Met haar visie geeft Yvonne Loekemeijer een verbindende en overstijgend verklaringsmodel voor onder andere autisme.”

De Loekemeijermethode als verklaringsmodel

Omdat ik veel met mensen met autisme werk (alle leeftijden), school ik mij regelmatig bij. Ik heb verschillende cursussen en opleidingen gevolgd (Inleiding PRT, Inleiding ABA, Delfos, Post master HBO special eductional needs, …). Maar van al die opleidingen sprong de opleiding van Loekemeijer Gehechtheidsonderzoeker er boven uit.

De opleiding valt op omdat het een heel concreet ontwikkelingsmodel beschrijft die zo logisch is dat je achteraf niet begrijpt dat je dit nooit eerder hebt geweten. Het geeft houvast in het inschatten van iemands bewustzijn als mens ten opzichte van andere mensen. En daarmee past het op model op jong en oud. Als heel snel merk je dat je mensen anders gaat steunen en dat je veel sneller precies weet wat iemand nodig heeft.

“De methode is niet star, maar voortdurend in beweging. Hoewel er duidelijke richtlijnen zijn om tot een gewenst onderzoeksresultaat te komen, mag alle creativiteit ingezet worden om de onderzoeksmethode aan te vullen en compleet te maken.”

De opleiding bestaat uit een goed onderbouwde theorie en leren in de praktijk

Als professional in de zorg ben ik enthousiast over de Loekemeijermethode. De opleiding bestaat uit goed onderbouwde theorie en leren als gehechtheidsonderzoeker in de praktijk. Ik kan het aanbevelen aan collega’s die hun kennis willen vergroten over autisme en gehechtheid.

Yvonne is een bevlogen en goed docent die in staat is je mee te nemen in haar enthousiasme om zowel theorie als praktijk om te zetten naar voldoende deskundigheid om zelf gehechtheidsonderzoeken af te nemen. Doordat ik altijd kon terug vallen op haar met vragen om iets te verduidelijken of verder toe te lichten, ben ik nu in staat om als onderzoeker te functioneren in de Loekemeijermethode.

Ik kijk met veel enthousiasme terug op een leerzame periode en zie uit naar de mogelijkheid nog diverse onderzoeken te kunnen afnemen.

“De werkwijze van Yvonne Loekemeijer onderstreept mijn visie en voelde voor mij als ‘thuiskomen’; de oprechte nieuwsgierigheid, de betrokkenheid en het begrip van de onderzoeker (coach) naar de mens achter de cliënt.”

Oprechte nieuwsgierigheid, betrokkenheid en begrip voor de mens achter de cliënt

Met heel veel zin en met een hoge verwachting begon ik in september 2016 aan de scholing voor Loekemeijer onderzoeker. De wijze waarop Yvonne Loekemeijer naar de ontwikkeling van mensen kijkt, met mensen omgaat en wil aansluiten op de eigenheid van de persoon, voelde voor mij als ‘thuiskomen’. Het onderstreept mijn visie op de ontwikkeling geheel. Met een kleine groep cursisten, de enthousiaste ontwikkelaar Yvonne en ervaringsdeskundige Karin ging ik dit avontuur aan. En was het de juiste keuze? JAZEKER!

De scholing was opgezet met een mix aan leervormen. Theorie werd afgewisseld met oefenen en verduidelijkt door de ervaringsdeskundige. Een moeder vertelde vanuit haar ervaring wat het effect van de loekemeijermethode op haar zoon is. En vanuit het wetenschappelijk onderzoek werd verduidelijkt hoe dit onderzoek eruit ziet en wat de bevindingen tot nu toe zijn.

Mijn scholing startte al direct met het bijwonen van een onderzoekstraject. Ik was en ben hier nog steeds van onder de indruk:

  • De sfeer tijdens het onderzoek die ervoor zorgde dat de betrokken cliënt en zijn ouders zich tijdens het eerste onderzoeksgesprek al na een heel korte tijd begrepen voelden.
  • De eyeopeners die cliënt en ouders tijdens de onderzoeksmomenten hadden; eyeopeners waardoor ze opeens het gedrag begrepen.
  • De openheid van Yvonne die ervoor zorgde dat de cliënt en zijn ouders zich ook open durfden te stellen en hierdoor emotioneel geraakt werden.

Nu ga ik, onder supervisie van Yvonne mijn eigen onderzoek uitvoeren. Spannend! Ik vind het zo’n mooi instrument… ik zie gewoon al tijdens het onderzoek zulke mooie dingen gebeuren!

De Loekemeijermethode zorgt ervoor dat een cliënt goed begeleid kan worden en gaat groeien in zijn ontwikkeling. En de oprechte nieuwsgierigheid, de betrokkenheid en het begrip van de onderzoeker (coach) naar de mens achter de cliënt is misschien nog wel belangrijker. Dat is wat Yvonne Loekemeijer in haar visie en handelen laat zien en uitdraagt.