Reviews

Op deze pagina lees je de ervaringen van professionals met de Loekemeijermethode. Wil je jouw professionele ervaring delen? Neem dan contact op met Yvonne Loekemeijer. Benieuwd naar de ervaringen van particulieren met de Loekemeijermethode? Lees ze hier!

“Deze nieuwe methodiek over gehechtheidsontwikkeling is bedacht door een onderzoekster die zelf een zoon heeft met autisme en zij heeft hem geobserveerd, begeleid en ondersteund met de overgang van de fases van gehechtheid. Het is dus echt ontstaan vanuit een ouderwets potje veldwerk, net als de Zwitserse psycholoog Piaget deed.”

Uitgaan van ontwikkeling

Lees hier de hele column van Katja Stil uit Balans Magazine

“Na autisme onderzoek zijn cliënten vaak benieuwd naar waar zij zich precies in hun ontwikkeling bevinden. Collega’s komen met dezelfde vraag. De Loekemeijer onderzoeksinstrumenten geven hier antwoord op. ”

De onderzoeksinstrumenten van Loekemeijer maken het mogelijk met behandeling aan te sluiten

Na autisme onderzoek zijn cliënten vaak benieuwd naar waar zij zich precies in hun ontwikkeling bevinden. Collega’s komen met dezelfde vraag. De Loekemeijer onderzoeksinstrumenten geven hier antwoord op. In het kader van behandeling hebben we nu de benodigde informatie om aan te sluiten op de verschillende ontwikkelingsstappen waarin de cliënt zich bevindt in zijn gehechtheidsontwikkeling.

Met de kennis die wordt opgedaan vanuit de zeer zorgvuldig geformuleerde onderzoekspunten, verloopt het autisme-onderzoek ook gemakkelijker. Sommige onderzoekspunten worden nu als aanvulling op de ASS-diagnostiek, na het DSM-V-interview, bevraagd.

Wanneer iemand zich na het diagnostisch onderzoek niet kan vinden in de diagnose autisme, wordt het Loekemeijer gehechtheidsonderzoek gebruikt als “second opinion”. Door dit onderzoek wordt men meegenomen in wat autisme inhoudt en vindt er herkenning plaats. We zien dat hierdoor beter wordt begrepen wat autisme inhoudt en men zich toch in de diagnose kan vinden.

“De Loekemeijermethode stelt je in staat om te doen wat veel zorgverleners nastreven: zorg op maat bieden. Dat maakt deze methode goud, voor zowel degene met autisme als de zorgverlener”

Zorg op maat met de Loekemeijermethode

De Loekemeijermethode stelt je in staat om te doen wat veel zorgverleners nastreven: zorg op maat bieden. Door eerst per ontwikkelingsgebied van de gehechtheid (de gehechtheidsrelatie, emotionele ontwikkeling en sociale ontwikkeling) te onderzoeken in welke ontwikkelingsstappen iemand zich bevindt, kun je met de begeleiding hierop aansluiten.

Zonder de onderzoeksinstrumenten is het moeilijker om te herkennen in welke ontwikkelingsstap iemand zit. Dat zullen veel zorgverleners herkennen. Het niet aansluiten, kan een groot struikelblok zijn in de “behandeling”.  Kortom, de Loekemeijermethode is goud, voor zowel degene met autisme als de zorgverlener.

“De meerwaarde van deze opleiding zit in de goede begeleiding van Yvonne. In de kleine opleidingsgroep waardoor er voor iedereen ruim voldoende aandacht is.”

De onderzoeksinstrumenten van Loekemeijer maken het mogelijk met de hulpverlening aan te sluiten

De opleiding tot Loekemeijer Gehechtheidsonderzoeker heeft mij als hulpverlener én als mens doen beseffen dat gedragingen van mensen (met autisme) te herleiden zijn naar fasen in de gehechtheids-, de emotionele en de sociale ontwikkeling. Ik ben anders naar mensen en hun gedrag gaan kijken.

Ik begrijp hun gedrag en kan uitleggen waaróm dit gedrag aanwezig is. Ik heb geleerd de ander het onderscheid te laten ervaren tussen cognitie en aanvoelen en wat voor invloed dit heeft op het dagelijks leven. De Loekemeijermethode heeft mijn visie vergroot, mijn handelen verbreedt, mijn theoretische kennis verdiept en mijn werksituatie verrijkt.

Yvonne Loekemeijer is een praktijkmens. Ze kan haar theorie goed en mooi onderbouwen met voorbeelden uit de praktijk. Hierdoor gaat de stof leven en krijgen ontwikkelingsfasen een gezicht. Door de goede begeleiding van Yvonne bij het leren bevragen van de cliënten, het interpreteren van de resultaten en het maken van het onderzoeksverslag, kreeg ik vertrouwen in mezelf als Gehechtheidsonderzoeker. Yvonne is een open, warme en hartelijke docent, bij wie je jezelf kunt en mag zijn. Een vakvrouw op haar gebied!

De meerwaarde van deze opleiding zit in de goede begeleiding van Yvonne. In de kleine opleidingsgroep waardoor er voor iedereen ruim voldoende aandacht is. In het wérkelijk kunnen plaatsen én begrijpen van gedragingen van mensen met autisme. In het onderbouwd uitleg hierover kunnen geven aan anderen. In de persoon met autisme en zijn of haar omgeving leren aansluiten bij de juiste fase waardoor er groei mogelijk is in de ontwikkeling. En dat leidt voor hen tot een overzichtelijker en minder prikkelgevoeliger dagelijks leven. En daar doe ik het voor!

“Yvonne Loekemeijer biedt met deze opleiding een methode die staat als een huis. Daarbij blijft zij vooral mens en geeft iedereen de ruimte om zich op zijn of haar eigen wijze de methode eigen te maken.”

Het is heel bijzonder om te zien dat mijn cliënten gaan ‘leven’ in plaats van te ‘overleven’. Hun leefsituatie verbetert enorm!

De opleiding van Yvonne Loekemeijer heeft mijn verwachtingen overtroffen, mijn ervaring is dan ook zeer positief. De Loekemeijermethode heeft mij geleerd om de emoties, gevoelens en de daarbij behorende gedragingen van iemand met autisme te kunnen plaatsen in een ontwikkelingsfase van de gehechtheid.

Ik heb geleerd om ieder persoon met autisme gericht te kunnen helpen en bij hen aan te sluiten. Geen algemene cognitieve tools, maar een persoonlijke en individuele benadering waarbij ontwikkeling weer mogelijk is.

Ik merk in de praktijk dat mijn cliënten zich vaak voor het eerst gezien, gehoord en gesteund voelen. Dit schept een enorme vertrouwensband tussen de cliënt en mijzelf. Hierdoor kan ik op een gelijkwaardige en respectvolle manier alsnog de ontwikkelingsfasen met mijn cliënt gaan doorlopen. Ook heb ik ervaren dat ik mijn cliënt met deze methode zelfbewuster leer worden door alle hevige emoties te duiden en te plaatsen. Dit geeft ze rust en is er weer ruimte voor ontwikkeling.

Bovendien zie ik niet alleen mijn cliënten opbloeien, maar ook de naasten in de leefomgeving van de cliënt. Dit komt doordat zij ook nauw betrokken worden bij het geven van Actieve Nabijheid. Het werkt als het ware als een olievlek waarbij mijn cliënt centraal blijft staan. Met de precies aansluitende Actieve Nabijheid zal hij of zij alsnog alle ontwikkelingsfasen van de gehechtheid kunnen gaan doorlopen, ongeacht de leeftijd. Met elke behaalde hogere ontwikkelingsfase, zie ik de klachten die bij autisme horen afnemen. Ook is het heel bijzonder om te zien dat mijn cliënten gaan ‘leven’ in plaats van te ‘overleven’. Hun leefsituatie verbetert enorm.

Yvonne Loekemeijer biedt met deze opleiding een methode die staat als een huis. Daarbij blijft zij vooral mens en geeft iedereen de ruimte om zich op zijn of haar eigen wijze de methode eigen te maken.

“Eigenlijk gaat de Loekemeijermethodiek terug naar de basis: verbinding, meebewegen vanuit oprechte nieuwsgierigheid, oordeelloos op zoek gaan naar onderliggende redenen van perceptie en gedrag en aansluiten bij de juiste fase in de gehechtheid.”

Ik hoop dat er steeds meer vanuit deze visie gekeken gaat worden, zodat vele mensen met autisme zich gehoord en begrepen gaan voelen, minder dagelijkse stress en overprikkeling ervaren en zich verder kunnen gaan ontwikkelen.

DVoor de Loekemeijeropleiding tot gehechtheidsbegeleider en -onderzoeker had ik, in mijn werk als logopedist op een VSO cluster 2 school, nog nooit naar gedragingen van leerlingen met autisme gekeken vanuit de gehechtheidsontwikkeling. Ik kan wel zeggen dat er voor mij een wereld is open gegaan door deze opleiding.

Door gedragingen te verklaren vanuit de gehechtheidsontwikkeling wordt duidelijk waar iemand staat, dát ontwikkeling mogelijk is en wát hiervoor nodig is. De aanpak ‘Actieve Nabijheid’ is enerzijds zo logisch en tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat de juiste aansluiting er toch niet altijd is.

Eigenlijk gaat de Loekemeijermethodiek terug naar de basis: verbinding, meebewegen vanuit oprechte nieuwsgierigheid, oordeelloos op zoek gaan naar onderliggende redenen van perceptie en gedrag en aansluiten bij de juiste fase in de gehechtheidsontwikkeling, emotionele ontwikkeling en sociale ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat iemand met autisme vanuit zichzelf stappen gaat zetten op basis van bewustwording en (aan)voelen, in tegenstelling tot het aangeleerd krijgen van cognitieve trucs. Hierin maakt de Loekemeijermethodiek voortdurend onderscheid en dat is uniek. Alleen dan vindt ontwikkeling in de gehechtheid plaats en verloopt het op den duur automatisch. Tijdens de opleiding sluiten regelmatig ervaringsdeskundigen aan die dit steeds weer vanuit hun eigen ervaringen bevestigen. De openheid waarmee zij hun ontwikkelingsproces beschrijven geeft enorm veel inzicht en is een grote meerwaarde in de opleiding.

Ik hoop dat er steeds meer vanuit deze visie gekeken gaat worden, zodat vele mensen met autisme zich gehoord en begrepen gaan voelen, minder dagelijkse stress en overprikkeling ervaren en zich verder kunnen gaan ontwikkelen. Dat is iets waaraan ik heel graag een bijdrage wil gaan leveren!

“Geen enkele ontwikkelingsstoornis, ook autisme niet, is ooit eerder op deze manier verklaard. Met haar visie geeft Yvonne Loekemeijer een verbindend en overstijgend verklaringsmodel voor onder andere autisme.”

De Loekemeijermethode als verklaringsmodel

Omdat ik veel met mensen met autisme werk (alle leeftijden), school ik mij regelmatig bij. Ik heb verschillende cursussen en opleidingen gevolgd (Inleiding PRT, Inleiding ABA, Delfos, Post master HBO special eductional needs, …). Maar van al die opleidingen sprong de opleiding van Loekemeijer Gehechtheidsonderzoeker er boven uit.

De opleiding valt op omdat het een heel concreet ontwikkelingsmodel beschrijft die zo logisch is dat je achteraf niet begrijpt dat je dit nooit eerder hebt geweten. Het geeft houvast in het inschatten van iemands bewustzijn als mens ten opzichte van andere mensen. En daarmee past het op model op jong en oud. Als heel snel merk je dat je mensen anders gaat steunen en dat je veel sneller precies weet wat iemand nodig heeft.

Yvonne Loekemeijer is zeer deskundig in het begeleiden van kinderen en volwassen

Vanuit een prettige setting wordt er naar je geluisterd, worden er vragen gesteld die ervoor zorgen dat de juiste ontwikkelingsstadia van de cliënt vastgesteld kan worden. Vervolgens krijg je advies en begeleiding in het hoe aan te sluiten bij de ontwikkeling van de cliënt. Ik heb deze werkwijze als zeer prettig en professioneel ervaren…dankjewel voor alle hulp en begeleiding.

“De methode is niet star, maar voortdurend in beweging. Hoewel er duidelijke richtlijnen zijn om tot een gewenst onderzoeksresultaat te komen, mag alle creativiteit ingezet worden om de onderzoeksmethode aan te vullen en compleet te maken.”

De opleiding bestaat uit een goed onderbouwde theorie en leren in de praktijk

Als professional in de zorg ben ik enthousiast over de Loekemeijermethode. De opleiding bestaat uit goed onderbouwde theorie en leren als gehechtheidsonderzoeker in de praktijk. Ik kan het aanbevelen aan collega’s die hun kennis willen vergroten over autisme en gehechtheid.

Yvonne is een bevlogen en goed docent die in staat is je mee te nemen in haar enthousiasme om zowel theorie als praktijk om te zetten naar voldoende deskundigheid om zelf gehechtheidsonderzoeken af te nemen. Doordat ik altijd kon terug vallen op haar met vragen om iets te verduidelijken of verder toe te lichten, ben ik nu in staat om als onderzoeker te functioneren in de Loekemeijermethode.

Ik kijk met veel enthousiasme terug op een leerzame periode en zie uit naar de mogelijkheid nog diverse onderzoeken te kunnen afnemen.

“De werkwijze van Yvonne Loekemeijer onderstreept mijn visie en voelde voor mij als ‘thuiskomen’; de oprechte nieuwsgierigheid, de betrokkenheid en het begrip van de onderzoeker (coach) naar de mens achter de cliënt.”

Oprechte nieuwsgierigheid, betrokkenheid en begrip voor de mens achter de cliënt

Met heel veel zin en met een hoge verwachting begon ik in september 2016 aan de scholing voor Loekemeijer onderzoeker. De wijze waarop Yvonne Loekemeijer naar de ontwikkeling van mensen kijkt, met mensen omgaat en wil aansluiten op de eigenheid van de persoon, voelde voor mij als ‘thuiskomen’. Het onderstreept mijn visie op de ontwikkeling geheel. Met een kleine groep cursisten, de enthousiaste ontwikkelaar Yvonne en ervaringsdeskundige Karin ging ik dit avontuur aan. En was het de juiste keuze? JAZEKER!

De scholing was opgezet met een mix aan leervormen. Theorie werd afgewisseld met oefenen en verduidelijkt door de ervaringsdeskundige. Een moeder vertelde vanuit haar ervaring wat het effect van de loekemeijermethode op haar zoon is. En vanuit het wetenschappelijk onderzoek werd verduidelijkt hoe dit onderzoek eruit ziet en wat de bevindingen tot nu toe zijn.

Mijn scholing startte al direct met het bijwonen van een onderzoekstraject. Ik was en ben hier nog steeds van onder de indruk:

  • De sfeer tijdens het onderzoek die ervoor zorgde dat de betrokken cliënt en zijn ouders zich tijdens het eerste onderzoeksgesprek al na een heel korte tijd begrepen voelden.
  • De eyeopeners die cliënt en ouders tijdens de onderzoeksmomenten hadden; eyeopeners waardoor ze opeens het gedrag begrepen.
  • De openheid van Yvonne die ervoor zorgde dat de cliënt en zijn ouders zich ook open durfden te stellen en hierdoor emotioneel geraakt werden.

Nu ga ik, onder supervisie van Yvonne mijn eigen onderzoek uitvoeren. Spannend! Ik vind het zo’n mooi instrument… ik zie gewoon al tijdens het onderzoek zulke mooie dingen gebeuren!

De Loekemeijermethode zorgt ervoor dat een cliënt goed begeleid kan worden en gaat groeien in zijn ontwikkeling. En de oprechte nieuwsgierigheid, de betrokkenheid en het begrip van de onderzoeker (coach) naar de mens achter de cliënt is misschien nog wel belangrijker. Dat is wat Yvonne Loekemeijer in haar visie en handelen laat zien en uitdraagt.

De Loekemeijermethode: een methode voor gehechtheidsontwikkeling voor mensen met autisme.

De passie waarmee dit ontwikkeld is, de positieve kijk op ontwikkeling van kinderen, en vooral ook de inhoud van deze methode is heel bijzonder! Het is ook de enige methode in de wereld gericht op autisme en gehechtheid. Wij zijn onder de indruk!

De ervaringen met de eendaagse cursus ‘Autisme en Gehechtheid’.

Deze cursus geeft de sleutel om verdere ontwikkeling (op alle gebieden) bij mensen met autisme tot stand te kunnen brengen. De methode is een perfect samengaan van theorie en praktijk. Hierin vullen Yvonne en Karin elkaar heel goed aan. Wat mij betreft geeft deze cursus informatie die van cruciaal belang is bij het begeleiden en ondersteunen van mensen met autisme.

Dankjewel Yvonne voor deze geweldige cursusdag over de Loekemeijermethode voor gehechtheidsontwikkeling. Veel gehoord, veel geleerd en nog meer om over na te denken. Eigenlijk is het heel logisch als je het hoort. Het kan wel heel veel verschil maken voor de mensen met wie je werkt. Als je deze kennis inzet kun je veel meer bereiken en sluit je aan bij de goede fase van ontwikkeling. De samenwerking met de ervaringsdeskundige is voor mij heel waardevol. Ik ga hier zeker verder mee aan de slag en blijf je graag volgen.

De cursus geeft een goed beeld over hoe wat de client nog ‘moet’ doormaken alvorens je bepaalde
stappen/ontwikkeling/groei kan verwachten. Geeft erg veel inzicht. Erg helder en mooie voorbeelden maken het compleet. Een prettige leerzame cursus afgestemd op de praktijk en wekt nieuwsgierigheid naar ‘meer’.

Interessant om op een andere manier te kijken naar gedrag en dit te plaatsen in de hechtingstheorie. Ik heb nog niet eerder op die manier ernaar gekeken. Het opent nieuwe deuren om zo naar gedragingen te kijken.

Deze cursus helpt je om vanuit mogelijkheden en groei van de hechting naar autisme te kijken. Dit biedt perspectief voor de hulpverlening. Inspirerend open en toegankelijk!

Het is een inspirerende dag geweest. Yvonne en Karin vertellen duidelijk wat de kenmerken per fase zijn en hoe je per ontwikkelingsfase kan aansluiten bij cliënten met autisme zodat de gehechtheidsontwikkeling weer tot stand kan komen.

De visie van Yvonne Loekemeijer is een eye-opener om op een hele andere manier naar een cliënt te kijken. Een aanrader voor elke behandelaar die met autisme heeft te maken!

Hele interessante cursus, waarbij je meer leert over gehechtheid en autisme en op een goede manier de cognitie wordt losgekoppeld van de emoties en sociale ontwikkeling. Yvonne Loekemeijer heeft goede vakkennis en er was een goede interactie met de deelnemers. De ervaringsverhalen vond ik erg interessant.

Ik weet nu dat mensen met autisme verder kunnen ontwikkelen als je kijkt naar hun ontwikkeling van de gehechtheid. Interessant vond ik de invalshoek vanuit gehechtheid i.p.v. sociaal grenzeloos, onhandig of ongepast gedrag. Ik heb geleerd dat structuur bij autisme niet heilig is en dat er zeker ontwikkelingsmogelijkheden zijn met de juiste begeleiding.

Yvonne Loekemeijer indrukwekkend wat jij ontwikkeld hebt en hoe helder je methode is! Deze methode kan echt het verschil maken. Als je je erin verdiept denk je, dit is zo logisch… En zoveel meer vanuit respect en echt contact. Dankjewel Yvonne!