Eendaagse cursus ‘Autisme en Gehechtheid’

De Loekemeijermethode heeft een unieke kijk op autisme. Want is vreemd of ongepast gedrag echt zo raar? De Loekemeijermethode leert je gedragingen herkennen en goed interpreteren. Bovendien krijg je handvatten aangereikt om nog beter aan te sluiten bij jouw cliënten.

Wil je kennismaken met de Loekemeijermethode? Wil je je bewust worden van een andere manier van kijken naar en benaderen van (complexe) gedragingen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme? Voel je welkom en meld je aan voor de eendaagse cursus ‘Autisme en Gehechtheid’. Tijdens de cursusdag ervaar je de meerwaarde van het gebruik van Loekemeijermethode in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.

In een klein groepje maken we er een leerzame dag van. Door de groep klein te houden is er voldoende persoonlijke aandacht voor iedereen.

Inhoud, doelen, onderwerpen, doelgroep, voorbereiding en studiebelasting, toetsing en certificering

Aan de hand van de gehechtheidstheorie, het gehechtheidsschema en de ingebrachte casussen plaatsen we gedragingen, die iemand met autisme wel of nog niet laat zien, in de juiste ontwikkelingsfasen binnen de gehechtheid (de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, de emotionele en sociale ontwikkeling).

Na een korte theoretische uitleg over (de visie van) de Loekemeijermethode is er veel ruimte voor eigen inbreng en casuïstiek. Onderbouwd door de gehechtheidstheorie wordt er steeds een vertaling gemaakt naar de praktijk. Ook gaan we in op hoe er met Actieve Nabijheid kan worden aangesloten bij de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid waarin een kind, de jongere of volwassene zich bevindt. Je wordt je ervan bewust hoe je ontwikkeling mogelijk kan maken en hulpverlening kan bieden op basis van (aan)voelen i.p.v trucjes aanleren op cognitief niveau.

De volgende doelen zijn van toepassing:

 • De student bezit kennis over de gehechtheidstheorie en achtergronden van de Loekemeijermethode.
 • De student kent de uitgangspunten van de Loekemeijermethode hoe om te gaan met mensen met autisme, hun naasten en andere betrokkenen.
 • De student bezit kennis over dat gedragingen, die een kind, jongere of volwassene met autisme wel of nog niet laat zien, kunnen worden geplaatst in de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid.
 • De student bezit kennis over dat de oorzaken van gedragingen en stress bij autisme gerelateerd kunnen worden aan de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid.
 • De student bezit kennis over hoe onderscheid te maken tussen of iemand met autisme reageert vanuit (aan)voelen of vanuit zijn cognitie.
 • De student bezit kennis over hoe er middels ‘Actieve Nabijheid’ kan worden aangesloten bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.

De onderstaande onderwerpen zijn gerelateerd aan de gehechtheidsontwikkeling en komen tijdens de bijeenkomst aan bod. De mate waarin ze aan bod komen is afhankelijk van de ingebrachte casussen en de behoeften van de deelnemers.

Autisme en:

 • het verloop van het gehechtheidsproces met de gehechtheidspersonen;
 • rouw (praktische en emotionele rouw);
 • trauma;
 • comorbiditeit;
 • obsessies;
 • eenkennigheid;
 • de mate van zelfredzaamheid;
 • de benodigde mate van nabijheid, uitleg, emotionele ondersteuning en bevestiging van de gehechtheidspersonen;
 • de emoties van de gehechtheidspersonen aanvoelen en duiden;
 • het proces van eenzijdige interactie naar wederzijdse interactie met gehechtheidspersonen; de ontwikkeling van interesse tonen in, inleven in, rekening houden met en meeleven met de gehechtheidspersonen;
 • het verloop van de emotionele ontwikkeling;
 • motivatie;
 • op zichzelf en eigen specifieke interesses gericht zijn;
 • eigen wil;
 • structuur versus flexibiliteit;
 • richten van de aandacht en volgehouden aandacht;
 • eigen basale en secundaire emoties duiden en verwoorden;
 • reguleren van eigen behoeften, emoties, gevoelens en sensorische prikkels;
 • overprikkeling;
 • stress, angsten of depressie;
 • seksualiteit;
 • eetproblemen;
 • emotioneel evalueren en redeneren (situaties overzien);
 • ontwikkeling van het zelfbeeld;
 • het verloop van de sociale ontwikkeling;
 • veilig voelen in sociale situaties en bij anderen;
 • aanvoelen van sociale situaties (interactie);
 • interesse tonen in, inleven in, rekening houden met anderen;
 • sociaal evalueren en redeneren;
 • cognitie versus (aan)voelen.

Professionals die werken met kinderen, jongeren en/of volwassenen met autisme.
Niveau: HBO+

Er wordt verwacht dat je voor aanvang van de lesdag:

 • een casus (situatie uit de praktijk) schriftelijk uitwerkt en inbrengt tijdens de lesdag (het casuïstiekdocument ontvang je per mail);
 • het filmpje met de gesproken Loekemeijervisie op Autisme en Gehechtheid bekijkt (de link ontvang je per mail);
 • het artikel leest over de Loekemeijermethode, de visie op Autisme en Gehechtheid (deze ontvang je per mail).

Studiebelasting:

 • 1-1.5 uur voorbereiding
 • 6 uur volgen van de cursus (exclusief pauze)

Toetsing
Je kennis en vaardigheden worden getoetst middels de casus die je hebt voorbereid voor deze dag. Deze casus ga je, samen met medestudenten, m.b.v. het gehechtheidsschema plaatsen in de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid.

Certificering
Na succesvolle afronding van de eendaagse cursus ontvang je het certificaat ‘Autisme en Gehechtheid’.

Datum, kosten, locatie en docenten, accreditatie en voorwaarden

De eendaagse cursus ‘Autisme en Gehechtheid’ wordt geven door Judith van de Kam in Beek en Donk op:

 • Donderdag 10 november 2022 van 9:45u-16:45u
 • Dinsdag 6 juni 2023 van 9:45u-16:45u
 • Donderdag 2 november 2023 van 9:45u-16:45u

Aanmelden kan onderaan de pagina.

Incompany
De eendaagse cursus wordt incompany gegeven op locatie of in Eindhoven, datum en tijd in overleg.
Je kan je aanmelden met je team of met mede-zzp’ers.

De kosten voor de eendaagse cursus ‘Autisme en Gehechtheid’ bedragen € 249,- btw vrij.
Er worden geen extra cursuskosten in rekening gebracht. Koffie, thee, lekkers en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Incompany
Prijs op aanvraag, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Er worden geen extra cursuskosten in rekening gebracht. Bij de incompany in Eindhoven of Beek en Donk zit de ruimte, koffie, thee, lekkers en lunch bij de prijs inbegrepen.

De eendaagse cursus wordt gegeven door Judith van de Kam in Beek en Donk.

Incompany
In Eindhoven, Beek en Donk óf op locatie.
De incompany cursussen worden gegeven door Yvonne Loekemeijer, Judith van de Kam of Jacqueline Dalinghaus.

De eendaagse cursus ‘Autisme en Gehechtheid’ is geaccrediteerd bij SKJ (jeugd- en gezinsprofessionals). Het levert 6.00 geaccrediteerde punten op.

Download algemene voorwaarden scholing

Download klachtenreglement scholing

Download privacyreglement scholing

Deze cursus geeft de sleutel om verdere ontwikkeling (op alle gebieden) bij mensen met autisme tot stand te kunnen brengen. De methode is een perfect samengaan van theorie en praktijk. Hierin vullen Yvonne en Karin elkaar heel goed aan. Wat mij betreft geeft deze cursus informatie die van cruciaal belang is bij het begeleiden en ondersteunen van mensen met autisme.

Dankjewel Yvonne voor deze geweldige cursusdag over de Loekemeijermethode voor gehechtheidsontwikkeling. Veel gehoord, veel geleerd en nog meer om over na te denken. Eigenlijk is het heel logisch als je het hoort. Het kan wel heel veel verschil maken voor de mensen met wie je werkt. Als je deze kennis inzet kun je veel meer bereiken en sluit je aan bij de goede fase van ontwikkeling. De samenwerking met de ervaringsdeskundige is voor mij heel waardevol. Ik ga hier zeker verder mee aan de slag en blijf je graag volgen.

De cursus geeft een goed beeld over hoe wat de client nog ‘moet’ doormaken alvorens je bepaalde
stappen/ontwikkeling/groei kan verwachten. Geeft erg veel inzicht. Erg helder en mooie voorbeelden maken het compleet. Een prettige leerzame cursus afgestemd op de praktijk en wekt nieuwsgierigheid naar ‘meer’.

Interessant om op een andere manier te kijken naar gedrag en dit te plaatsen in de hechtingstheorie. Ik heb nog niet eerder op die manier ernaar gekeken. Het opent nieuwe deuren om zo naar gedragingen te kijken.

Deze cursus helpt je om vanuit mogelijkheden en groei van de hechting naar autisme te kijken. Dit biedt perspectief voor de hulpverlening. Inspirerend open en toegankelijk!

Het is een inspirerende dag geweest. Yvonne vertelt duidelijk wat de kenmerken per fase zijn en hoe je per ontwikkelingsfase kan aansluiten bij cliënten met autisme zodat de gehechtheidsontwikkeling weer tot stand kan komen.

De visie van Yvonne Loekemeijer is een eye-opener om op een hele andere manier naar een cliënt te kijken. Een aanrader voor elke behandelaar die met autisme heeft te maken!

Hele interessante cursus, waarbij je meer leert over gehechtheid en autisme en op een goede manier de cognitie wordt losgekoppeld van de emoties en sociale ontwikkeling. Yvonne Loekemeijer heeft goede vakkennis en er was een goede interactie met de deelnemers. De ervaringsverhalen vond ik erg interessant.

Ik weet nu dat mensen met autisme verder kunnen ontwikkelen als je kijkt naar hun ontwikkeling van de gehechtheid. Interessant vond ik de invalshoek vanuit gehechtheid i.p.v. sociaal grenzeloos, onhandig of ongepast gedrag. Ik heb geleerd dat structuur bij autisme niet heilig is en dat er zeker ontwikkelingsmogelijkheden zijn met de juiste begeleiding.

Yvonne Loekemeijer indrukwekkend wat jij ontwikkeld hebt en hoe helder je methode is! Deze methode kan echt het verschil maken. Als je je erin verdiept denk je, dit is zo logisch… En zoveel meer vanuit respect en echt contact. Dankjewel Yvonne!

Meer informatie

Opleiding tot gehechtheidsonderzoeker

Wil je de Loekemeijermethode en het onderzoeksinstrument ADAut in je eigen praktijk gebruiken? Dat kan! Er zijn nog enkele opleidingsplaatsen beschikbaar.
Meer informatie