Eendaagse cursus Autisme en Gehechtheid

De Loekemeijermethode heeft een unieke kijk op autisme. Want is vreemd of ongepast gedrag echt zo raar? De Loekemeijermethode leert je gedragingen herkennen en goed interpreteren. Bovendien krijg je handvatten aangereikt om jouw cliënten nog beter te begeleiden naar een volgende ontwikkelingsfase.

Wil je kennismaken met de Loekemeijermethode? Wil je je bewust worden van een andere manier van kijken naar en benaderen van (complexe) gedragingen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme? Voel je welkom en meld je aan voor de eendaagse cursus Autisme en Gehechtheid. Tijdens de cursusdag ervaar je de meerwaarde van het gebruik van Loekemeijermethode in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.

In een klein groepje en onder leiding van Yvonne Loekemeijer, de ontwikkelaar van de Loekemeijermethode, maken we er samen een leerzame dag van. Door de groep klein te houden is er voldoende aandacht voor iedereen.

Inhoud, voorbereiding, doelen en onderwerpen

Aan de hand van de gehechtheidstheorie, het gehechtheidsschema en de ingebrachte casussen plaatsen we gedragingen, die iemand met autisme wel of nog niet laat zien, in de juiste ontwikkelingsfasen binnen de gehechtheid (de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, de emotionele en sociale ontwikkeling).

Na een theoretische uitleg over (de visie van) de Loekemeijermethode is er veel ruimte voor eigen inbreng en casuïstiek. Onderbouwd door de gehechtheidstheorie wordt er steeds een vertaling gemaakt naar de praktijk. Ook gaan we in op hoe er met Actieve Nabijheid kan worden aangesloten bij de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid waarin een kind, de jongere of volwassene zich bevindt. Je wordt je ervan bewust hoe je ontwikkeling mogelijk kan maken en hulpverlening kan bieden op basis van (aan)voelen i.p.v trucjes aanleren op cognitief niveau.

Er wordt verwacht dat je:

 • minimaal één casus voorbereid en inbrengt tijdens de lesdag;
 • het artikel leest over de Loekemeijermethode, de visie op Autisme en Gehechtheid (deze ontvang je per mail).

De volgende doelen zijn van toepassing:

 • De student bezit kennis over de gehechtheidstheorie en achtergronden van de Loekemeijermethode.
 • De student kent de uitgangspunten van de Loekemeijermethode hoe om te gaan met mensen met autisme, hun naasten en andere betrokkenen.
 • De student kan de gedragingen, die een kind, jongere of volwassene met autisme wel of nog niet laat zien, plaatsen in de juiste ontwikkelingsfasen van de gehechtheid.
 • De student kan de oorzaken van gedragingen en stress bij autisme relateren aan de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid.
 • De student kan onderscheid maken tussen iemand met autisme die reageert vanuit (aan)voelen of vanuit zijn cognitie.
 • De student bezit kennis over hoe er middels ‘Actieve Nabijheid’ kan worden aangesloten.

De onderstaande onderwerpen zijn gerelateerd aan de gehechtheidsontwikkeling en komen tijdens de bijeenkomst aan bod. De mate waarin ze aan bod komen is afhankelijk van de ingebrachte casussen en de behoeften van de deelnemers.

Autisme en:

 • het verloop van het gehechtheidsproces met de gehechtheidspersonen;
 • rouw (praktische en emotionele rouw);
 • trauma;
 • comorbiditeit;
 • obsessies;
 • eenkennigheid;
 • de mate van zelfredzaamheid;
 • de benodigde mate van nabijheid, uitleg, emotionele ondersteuning en bevestiging van de gehechtheidspersonen;
 • de emoties van de gehechtheidspersonen aanvoelen en duiden;
 • het proces van eenzijdige interactie naar wederzijdse interactie met gehechtheidspersonen; de ontwikkeling van interesse tonen in, inleven in, rekening houden met en meeleven met de gehechtheidspersonen;
 • het verloop van de emotionele ontwikkeling;
 • motivatie;
 • op zichzelf en eigen specifieke interesses gericht zijn;
 • eigen wil;
 • structuur versus flexibiliteit;
 • richten van de aandacht en volgehouden aandacht;
 • eigen basale en secundaire emoties duiden en verwoorden;
 • reguleren van eigen behoeften, emoties, gevoelens en sensorische prikkels;
 • overprikkeling;
 • stress, angsten of depressie;
 • seksualiteit;
 • eetproblemen;
 • emotioneel evalueren en redeneren (situaties overzien);
 • ontwikkeling van het zelfbeeld;
 • het verloop van de sociale ontwikkeling;
 • veilig voelen in sociale situaties en bij anderen;
 • aanvoelen van sociale situaties (interactie);
 • interesse tonen in, inleven in, rekening houden met anderen;
 • sociaal evalueren en redeneren;
 • cognitie versus (aan)voelen.

Doelgroep, datum, kosten, locatie en accreditatie

Professionals in de zorg en het onderwijs die werken met kinderen, jongeren en/of volwassenen met autisme.

De eendaagse cursus Autisme en Gehechtheid vindt plaats op:

 • Maandag 27 januari 2020 van 10:00u-17:00u VOL
 • Dinsdag 17 maart 2020 van 10:00u-17:00u
 • Maandag 25 mei 2020 van 10:00u-17:00u

De kosten voor de eendaagse cursus bij Yvonne Loekemeijer in Eindhoven bedragen per persoon € 195,- excl. btw.
Koffie, thee, lekkers en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

De cursusdagen vinden plaats bij Yvonne Loekemeijer in Eindhoven.

De eendaagse cursus ‘Autisme en Gehechtheid’ is geaccrediteerd bij SKJ. Het levert 6.00 geaccrediteerde punten op.

Meer informatie

Opleiding tot gehechtheidsonderzoeker

Wil je de Loekemeijermethode en het wetenschappelijk gevalideerde onderzoeksinstrument ADAut in je eigen praktijk gebruiken? Dat kan! Er zijn nog enkele opleidingsplaatsen beschikbaar.
Meer informatie