Oudercursus ‘Autisme en Gehechtheid’

Pas zelf thuis de Loekemeijermethode toe!

Volg deze unieke oudercursus over ‘Autisme en Gehechtheid’ om zelf je kind met autisme, ongeacht zijn of haar leeftijd, verder te helpen in zijn of haar gehechtheidsontwikkeling! De cursus is ook geschikt als je kind achterloopt, vastloopt of problemen ervaart in de emotionele of sociale ontwikkeling en de (sensorische) informatieverwerking. Ook als je kind al (veel) ouder en een jongere of (jong)volwassene is, kun je alsnog de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid met hem of haar doorlopen. We ondersteunen je om als ouder of opvoeder ofwel eerste gehechtheidspersoon zelf de regie te nemen en de gehechtheidsontwikkeling van je kind te stimuleren.

We bieden je nabijheid en zetten jou als eerste gehechtheidspersoon in je kracht. Tegelijkertijd geven we je kennis en houvast om de gehechtheidstheorie en de werkwijze Actieve Nabijheid eigen te gaan maken. Zo krijg je alsnog de mogelijkheid om zelf het gehechtheidsproces met je kind te doorlopen. Onder jouw vleugels komt je kind tot ontwikkelen. Het maakt niet uit hoe oud je kind is, ontwikkeling is altijd mogelijk mits er een eerste gehechtheidspersoon is die emotioneel beschikbaar is en bereid is om de Actieve Nabijheid in de praktijk te brengen.

Je hoeft het niet alleen te doen. Tussen de lesdagen zijn er contactmomenten om je te ondersteunen. Het is belangrijk dat je alle tijd en ruimte neemt om het geleerde in de praktijk te brengen. Het is een intensief, krachtig en liefdevol proces, waarbij je in een veilige en begripvolle leeromgeving de mogelijkheid krijgt om te vallen en op te staan. Een proces dat voor je kind leidt tot wederzijdse gehechtheid, inlevingsvermogen en het doorkomen van de dag zonder hevige stress of overprikkeling. Overleven wordt leven!

Je kind doorloopt de gehechtheidsontwikkeling bestaande uit de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling. Hierdoor kun je je kind met een gerust hart stapsgewijs gaan loslaten, omdat hij of zij eraan toe is en niet omdat anderen vinden dat je je kind ‘nu eindelijk eens’ los moet laten.

Inhoud, doelen, doelgroep, voorbereiding en studiebelasting

Aan de hand van de Loekemeijer gehechtheidstheorie over autisme en gehechtheid, het gehechtheidsschema en de ingebrachte casussen doorlopen we de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid. We plaatsen gedragingen, die je kind met autisme wel of nog niet laat zien, in de juiste ontwikkelingsfasen binnen de gehechtheid. We houden rekening met alle leeftijden. Het maakt niet uit of je kind nog jong is, de basisschoolleeftijd heeft of al een jongere of (jong)volwassene is.

In een veilige leeromgeving is veel ruimte voor eigen inbreng en casuïstiek. Herkenning en begrip vind je bij de docent en je medecursusisten die zelf ook een kind met autisme hebben. Onderbouwd door de gehechtheidstheorie wordt er steeds een vertaling gemaakt naar de praktijk. Ook leren we je hoe je zelf kan aansluiten bij je kind en de ontwikkelingsfasen van de gehechtheidsontwikkeling waarin hij of zij zich bevindt. We zetten je als ouder op een veilige en creatieve manier in je kracht. Je leert hoe je de ontwikkeling van je kind mogelijk kan maken op basis van (aan)voelen i.p.v trucjes aanleren op cognitief niveau.

Tussen de lesdagen vinden er online contactmomenten met de groep plaats. Zo helpen we elkaar om de Actieve Nabijheid in praktijk te brengen.

De volgende doelen zijn van toepassing:

 • Je hebt inzicht in de gehechtheidstheorie en achtergronden van de Loekemeijermethode.
 • Je kan de gedragingen, die je kind met autisme wel of nog niet laat zien, plaatsen in de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid.
 • Je kan onderscheid te maken tussen of je kind met autisme reageert vanuit (aan)voelen of vanuit zijn cognitie.
 • Je kan middels ‘Actieve Nabijheid’ aansluiten bij je kind met autisme om gehechtheidsontwikkeling mogelijk te maken.
 • Je hebt vertrouwen in je eigen kunnen.

De ouder ofwel eerste gehechtheidspersoon zonder autisme die emotioneel beschikbaar is én die gemotiveerd is om zelf Actieve Nabijheid te geven in de thuissituatie. Dit houdt in dat je je kan inleven in en afstemmen op je kind.

Het van te voren laten uitvoeren van een gehechtheidsonderzoek is aan te raden. Als je weet in welke ontwikkelingsfasen van de gehechtheid je kind zich bevindt, kun je meteen gericht Actieve Nabijheid gaan geven. Je hebt dan al voorkennis waardoor je mogelijk al verder bent in je leerproces.

Er wordt verwacht dat je:

 • het cursushandboek bestudeert;
 • het geleerde in de praktijk toepast en hierop reflecteert tijdens de lesdagen.

Studiebelasting:

 • 26 uur zelfstudie (lezen cursushandboek, voorbereiden casuïstiek en toepassen Actieve Nabijheid).
 • 36 lesuren

locatie en docenten, datum, kosten en voorwaarden

Online
De oudercursus van september 2022-december 2022 vindt online plaats. Op deze manier kunnen ouders uit het hele land deelnemen en houden we rekening met eventuele schooltijden.
Docent: Jacqueline Dalinghaus

Aanmelden kan hieronder.

Online
De oudercursus Autisme en Gehechtheid vindt online plaats op:

 • Donderdag 8 september 2022 van 9:30u-14:30u
 • Donderdag 22 september 2022 van 9:30u-14:30u
 • Donderdag 6 oktober 2022 van 9:30u-14:30u
 • Donderdag 3 november 2022 van 9:30u-14:30u
 • Donderdag 17 november 2022 van 9:30u-14:30u
 • Donderdag 1 december 2022 van 9:30u-14:30u

Online contactmomenten tussen de fysieke lessen door:

 • Woensdag 14 september 2022 van 9:00u-10:30u
 • Woensdag 28 september 2022 van 9:00u-10:30u
 • Woensdag 12 oktober 2022 van 9:00u-10:30u
 • Woensdag 9 november 2022 van 9:00u-10:30u
 • Woensdag 23 november 2022 van 9:00u-10:30u
 • Woensdag 7 december 2022 van 9:00u-10:30u

Aanmelden kan onderaan de pagina.

Kosten online cursus
De kosten voor de oudercursus bedragen per persoon €1595,- btw vrij.
Er worden geen extra cursuskosten in rekening gebracht.

Download algemene voorwaarden scholing

Download klachtenreglement scholing

Download privacyreglement scholing
Meer informatie

Opleiding tot gehechtheidsonderzoeker

Wil je de Loekemeijermethode en het wetenschappelijk gevalideerde onderzoeksinstrument ADAut in je eigen praktijk gebruiken? Dat kan! Er zijn nog enkele opleidingsplaatsen beschikbaar.
Meer informatie