Scholingsvoorwaarden, klachtenreglement scholing en privacywetgeving

Scholingsvoorwaarden, klachtenreglement scholing en privacywetgeving 2018-08-07T12:33:31+00:00

Scholingsvoorwaarden

De scholingsvoorwaarden vind je hier.

Klachtenreglement scholing

Om te garanderen dat eventuele klachten op een professionele manier worden afgehandeld, beschikken wij over onderstaande klachtenprocedure. Elke klacht zal met zorgvuldigheid en discretie worden behandeld.

Mocht er tijdens de opleiding sprake zijn van een klacht, is het belangrijk om dit eerst te bespreken en op te lossen met de docent. Mocht er geen gezamenlijke oplossing worden gevonden, kunt u binnen twee weken uw klacht schriftelijk indienen bij de eigenaar Yvonne Loekemeijer. Wij verzoeken u uw klacht zo duidelijk mogelijk te omschrijven en uw standpunt helder te onderbouwen. Anonieme klachten of klachten via derden kunnen wij niet in behandeling nemen. Na ontvangst van uw klacht, krijgt u binnen 5 werkdagen een bevestiging en binnen twee weken een schriftelijk antwoord. Indien er langere tijd nodig is voor eventueel onderzoek dan zal hiervoor een tijdsindicatie worden aangeven.

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, wordt er contact gezocht met een onafhankelijk mediator. Pas indien en nadat deze bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt zullen partijen zich elk tot een eigen advocaat wenden. De registratie van klachten geschiedt voor een periode van maximaal 2 jaar.

privacywetgeving

Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. We beschikken over een privacyreglement en conformeren ons hieraan.