Opleidingsvorm, inhoud, studieprogramma, werkvormen en doelen

Opleidingsvorm, inhoud, studieprogramma, werkvormen en doelen 2018-08-07T12:26:30+00:00

Opleidingsvorm

Je wordt in een kleine groep opgeleid door Yvonne Loekemeijer en een vaste ervaringsdeskundige, waardoor er veel persoonlijke aandacht is. Aan de hand van de uitgebreide opleidingsreader, schema’s en onderzoeksmaterialen doorlopen we de Loekemeijer gehechtheidstheorie. Er wordt steeds een vertaling naar de praktijk gemaakt. Er is veel ruimte voor casuïstiek. Ervaringsdeskundigen komen hun ervaringen en expertise delen. Collega’s en gastdocenten uit het Loekemeijer netwerk komen colleges geven.

Ook krijg je tijdens de lessen volop de mogelijkheid om te oefenen met het afnemen van het gehechtheidsonderzoek (en alles wat daarbij komt kijken) bij onze ervaringsdeskundigen.

Wij zien onze deelnemers als collega’s in opleiding, waarin we elkaar versterken en motiveren.

Inhoud

Tijdens alle opleidingsdagen komt uitgebreid aan de orde:

 • De Loekemeijer theorie, onderzoeksinstrumenten en schema’s over gehechtheidsontwikkeling en autisme. We behandelen het verloop van de gehechtheidsontwikkeling bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. Middels de theorie, onderzoekspunten en schema’s gaan we zeer uitgebreid in op het verloop van de
  • ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties (hechting)
  • emotionele ontwikkeling
  • sociale ontwikkeling
 • Het herkennen van gedragingen, die vaak als ongepast, hardnekkig of vreemd worden geïnterpreteerd, als een juiste stap in de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, de emotionele ontwikkeling en sociale ontwikkeling. Alle gedragingen die iemand wel of (nog) niet laat zien zijn te plaatsen in de ontwikkelingsstappen van de gehechtheid.
 • Het ontwikkelingsverloop van de sensorische informatieverwerking.
 • De verschillende onderzoeksinstrumenten, en:
  • de specifieke wijze waarop je de vele onderzoekspunten kan observeren, nagaan en bevragen;
  • hoe je onderscheid kan maken tussen of iemand vanuit zijn cognitie reageert of vanuit (aan)voelen;
  • hoe je onderscheid kan maken tussen actieve en passieve gedragingen;
  • het herkennen en duiden van de aanleiding van iemands gedragingen;
  • het duiden van de mogelijke oorzaken van stress, angst, paniek, weerstand, volharding, terugtrekking, fysieke klachten, oververmoeidheid of een burn-out. Dit is via de vele onderzoekspunten te achterhalen;
  • het herkennen en duiden van te hoge verwachtingen of onderstimulering.
 • Het zelf ervaren wat het afnemen van een gehechtheidsonderzoek bij een jongere of volwassene met autisme inhoudt. Tijdens de opleiding gaan we volop oefenen met onze ervaringsdeskundigen.
 • Het maken van een zeer uitgebreid en persoonlijk onderzoeks- en adviesverslag volgens de Loekemeijer richtlijnen.
 • Het geven van uitleg, advies en hulpverlening (actieve nabijheid) aan degene bij wie het gehechtheidsonderzoek is afgenomen en diens naasten (gezin) en andere betrokkenen.
 • Het inzetten van de Loekemeijer theorie en onderzoeksinstrumenten bij iemand met een grote achterstand en problemen in de gehechtheidsontwikkeling, een “onveilige hechting”, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek.

Tijdens de laatste vier lesdagen ga je, samen met een medestudent en onder begeleiding, zelf een gehechtheidsonderzoek afnemen bij een cliënt. Ook ga je zelf een onderzoeks- en adviesverslag maken.

Studieprogramma

De opleiding is verdeeld in de volgende 13 modules, die van een keer tot veelvuldig aan bod komen tijdens de opleiding:

Module A. Ontwikkeling gehechtheidsrelaties
Module B. Emotionele ontwikkeling
Module C. Sociale ontwikkeling
Module D. Emotionele, sociale en sensorische Informatieverwerking
Module E. Toepassing onderzoeksinstrumenten (digitale vragenlijsten, gehechtheidsschema’s en onderzoeks-charts)
ModuleF. Casuïstiek
Module G. Beroepshouding
Module H. Interviewtechnieken (bevragen en doorvragen, gevoel i.p.v. cognitie)
Module I. Advies en hulpverlening (actieve nabijheid, omgaan met ouders van cliënten)
Module J. Schriftelijke eindopdracht
Module K. Afname gehechtheidsonderzoek
Module L. Samenstelling onderzoeks- en adviesverslag
Module M. Loekemeijer-netwerk (super- en intervisie)

Het onderstaande schema laat zien welke modules van de opleiding op de verschillende opleidingsdagen aan bod komen.

In het studieprogramma is bijvoorbeeld zichtbaar dat de module B. Emotionele ontwikkeling pas in het studieprogramma komt, nadat de modules A. Ontwikkeling gehechtheidsrelaties en C. Sociale ontwikkeling geprogrammeerd zijn. De reden hiervoor is dat de ontwikkelingsgebieden A. en C. dicht bij elkaar liggen en een laagdrempelige start opleveren voor een gehechtheidsonderzoek.

De modules E. Toepassing onderzoeksinstrumenten en H. Interviewtechnieken komen veelvuldig terug in het programma om de toepassing in steeds complexere praktijksituaties te leren. Ook is zichtbaar dat module K. Afname gehechtheidsonderzoek en module L. Samenstelling onderzoeks- en adviesverslag gedurende vrijwel alle opleidingsdagen een rode draad vormen in de opleiding.

Werkvormen

Er wordt tijdens de opleiding gebruik gemaakt van de volgende (interactieve) werkvormen:

 • Instructie (gehechtheidstheorie)
 • Individuele en groepsoefeningen
 • Casuïstiek
 • Afname gehechtheidsonderzoek
 • Analyseren, synthetiseren en integreren van onderzoeksgegevens en -resultaten
 • Samenstellen onderzoeksverslag
 • Interviewtechnieken en beroepshouding oefenen met ervaringsdeskundigen
 • Aanvulling op de theorie door ervaringen en expertise van ervaringsdeskundigen
 • Colleges door gastdocenten uit het Loekemeijer netwerk.

Algemene leerdoelen

 • De student kan gedragingen die iemand met autisme wel of nog niet laat zien herkennen en duiden als juiste ontwikkelingsstappen in de gehechtheid;
 • De student kan onderscheid maken of de cliënt reageert vanuit de cognitie of vanuit (aan)voelen;
 • De student kan verbanden leggen tussen de aanleidingen en de oorzaken van de gedragingen, emoties en gevoelens van de cliënt;
 • De student toont begrip en betrokkenheid ten aanzien van de cliënt, zodat deze zich gehoord en gesteund voelt;
 • De student kan zelfstandig een gehechtheidsonderzoek afnemen;
 • De student kan aan de hand van de onderzoeksresultaten zelfstandig een gepersonaliseerd onderzoeks- en adviesverslag samenstellen;
 • De student kan de theorie, adviezen en werkwijze gepersonaliseerd afstemmen en overbrengen op de cliënt, naasten en betrokkenen;
 • De student kan zelfstandig hulpverlening bieden en deze afstemmen op de ontwikkelingsstappen van de gehechtheid waar de cliënt zich in bevindt, dusdanig dat deze zich steeds meer zelf ontwikkelt, waardoor er steeds minder hulpverlening nodig is.