Beoordeling, diplomering en bevoegdheden

Beoordeling, diplomering en bevoegdheden 2018-07-01T08:45:33+00:00

Examen en beoordeling

We letten gedurende het hele opleidingsproces op aantal zaken die bijdragen aan je totale beoordeling. Er wordt beoordeeld op het toepassen van de theorie, leggen van verbanden, toepassen van gesprekstechnieken, tentoonspreiden van de vereiste vaardigheden en eigenschappen bij het afnemen van de onderzoekspunten, de rollenspellen, de oefeningen en opdrachten en het bespreken van casussen. Tijdens de opleiding maak je verschillende opdrachten die meetellen voor je eindbeoordeling. Het examen bestaat uit het afnemen van een gehechtheidsonderzoek bij een cliënt met autisme en het schrijven van een uitgebreid onderzoeks- en adviesverslag volgens de Loekemeijer richtlijnen.

Diplomering

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het diploma “Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker”.

Bevoegdheden

Na diplomering ben je bevoegd om:

  • zelf gehechtheidsonderzoeken uit te voeren volgens de Loekemeijer methode bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling;
  • op basis van de onderzoeksresultaten onderzoeksverslagen te schrijven en advies en hulpverlening te geven aan de onderzochte zelf, diens naasten en andere betrokkenen;
  • de Loekemeijer onderzoeksmaterialen te gebruiken. Bij elk gehechtheidsonderzoek heb je onderzoeksmaterialen nodig. Deze materialen zijn alleen beschikbaar voor gelicenseerde Loekemeijer onderzoekers. Hieraan zijn (na diplomering) per gehechtheidsonderzoek kosten verbonden;
  • je aan te sluiten bij het Loekemeijer netwerk en de intervisiegroep. In het netwerk kunnen de onderzoekers elkaar helpen, versterken en samenwerken aan mooie projecten. Ook wordt er minimaal vier keer per jaar intervisie georganiseerd.