Beoordeling, diplomering, bevoegdheden en beroepspraktijk

Beoordeling, diplomering, bevoegdheden en beroepspraktijk 2018-09-11T08:47:56+00:00

Examen en beoordeling

De eindkwalificatie bestaat uit theorie- en praktijkexamen.

Praktijkexamen

Beroepshouding

We letten gedurende het hele opleidingsproces op aantal zaken die bijdragen aan het onderdeel Beroepshouding. Er wordt onder meer beoordeeld op:

 • een positieve toonzetting;
 • het opbouwen vertrouwensrelatie met de onderzochte;
 • het herkennen en duiden van de gedraginen als juiste ontwikkelingsstap in de gehechtheid;
 • het horen en begrijpen van de gedragingen, behoeften en emoties;
 • het centraal zetten van en afstemmen op de onderzochte;
 • interviewtechnieken en gespreksvaardigheden;
 • initiatiefname;
 • zelfstandig handelen.

Afname gehechtheidsonderzoek

Je gaat tijdens de laatste vier opleidingsdagen, onder begeleiding, een gehechtheidsonderzoek (en alles wat daarbij komt kijken) afnemen bij een jongere of volwassene met autisme.

Theorie examen

Onderzoeks- en adviesverslag

Je gaat tijdens de laatste vier opleidingsdagen een uitgebreid onderzoeks- en adviesverslag schrijven volgens de Loekemeijer richtlijnen.

Diplomering

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het diploma “Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker”.

Bevoegdheden

Na diplomering ben je bevoegd om:

 • zelf gehechtheidsonderzoeken uit te voeren volgens de Loekemeijer-methode bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling;
 • op basis van de onderzoeksresultaten onderzoeksverslagen te schrijven en advies en hulpverlening te geven aan de onderzochte zelf, diens naasten en andere betrokkenen;
 • de Loekemeijer onderzoeksmaterialen te gebruiken. Bij elk gehechtheidsonderzoek heb je onderzoeksmaterialen nodig. Deze materialen zijn alleen beschikbaar voor gelicenseerde Loekemeijer onderzoekers. Hieraan zijn (na diplomering) per gehechtheidsonderzoek kosten verbonden;
 • je aan te sluiten bij het Loekemeijer netwerk en de intervisiegroep. In het netwerk kunnen de onderzoekers elkaar helpen, versterken en samenwerken aan mooie projecten. Ook wordt er minimaal vier keer per jaar intervisie georganiseerd.

Beroepspraktijk

De taken van de Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker in de dagelijkse praktijk zijn:

 • het zelfstandig afnemen van een gehechtheidsonderzoek;
 • aan de hand van de onderzoeksresultaten een gepersonaliseerd onderzoeks- en adviesverslag samenstellen;
 • de theorie, adviezen en werkwijze gepersonaliseerd afstemmen en overbrengen op naasten en betrokkenen;
 • hulpverlening bieden en deze afstemmen op de cliënt en de ontwikkelingsstappen van de gehechtheid waar deze zich in bevindt, dusdanig dat de cliënt zich steeds meer zelf ontwikkelt, waardoor er steeds minder hulpverlening nodig is.