opleiding

Loekemeijeropleiding voor professionals

De Loekemeijeropleiding leidt professionals in het sociale werk op tot gehechtheidsonderzoeker. Je wordt in een kleine groep, op unieke en persoonlijke wijze opgeleid door de ontwikkelaar en oprichter van de Loekemeijermethode. Ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen en expertise tijdens de opleiding Daarnaast geven collega’s en gastdocenten interactieve colleges.

Aan de hand van de Loekemeijer gehechtheidstheorie (opleidingshandboek Autisme en Gehechtheid), de gehechtheidsschema’s en de onderzoeksinstrumenten doorlopen we de gehele Loekemeijermethode. Er wordt samen met onze ervaringsdeskundigen steeds een vertaling naar de praktijk gemaakt. Er is veel ruimte voor casuïstiek.

Tijdens de opleiding word je erop voorbereid om zelf Loekemeijer gehechtheidsonderzoeken uit te voeren, onderzoeks- en adviesverslagen te schrijven en hulpverlening te bieden volgens de richtlijnen van de Loekemeijermethode. Dit houdt in dat je leert werken met de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten. Zo kun je zeer nauwkeurig in kaart brengen in welke fase van de gehechtheidsontwikkeling iemand zich bevindt en je hulpverlening daar gericht op afstemmen. Ook krijg je tijdens de lessen volop de mogelijkheid om te oefenen met het afnemen van het gehechtheidsonderzoek (en alles wat daarbij komt kijken) bij onze ervaringsdeskundige.

De Loekemeijeropleiding stoomt je klaar om zelf de Loekemeijermethode in je eigen praktijk te gebruiken. Het stelt je in staat om als gehechtheidsonderzoeker zelf gehechtheidsonderzoeken af te nemen en op basis van de onderzoeksresultaten gericht advies en persoonlijke hulpverlening te bieden aan mensen met autisme, zijn of haar naasten en andere betrokkenen zoals collega-hulpverleners.

Doelgroep en toelatingseisen

De opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker is een bijscholing op HBO-niveau voor:

 • psychiaters
 • psychologen
 • orthopedagogen
 • psychotherapeuten
 • sociaal pedagogisch hulpverleners
 • jeugdzorgwerker
 • ambulant (jeugd)hulpverleners
 • vaktherapeuten
 • interne begeleiders
 • psychiatrisch verpleegkundigen

Je kunt je per e-mail aanmelden bij Yvonne Loekemeijer. Daarna vindt een intakegesprek plaats, waarin je wordt verzocht je motivatie en ervaring toe te lichten. Op basis van dit gesprek wordt besloten of je een opleidingsplaats krijgt toegekend. Voor de opleiding tot Loekemeijer onderzoeker, die start in maart 2019 zijn zes opleidingsplaatsen beschikbaar.

Toetsing en eisen ter beoordeling tijdens het intakegesprek:

 • Verstrekken van een kopie van het relevante diploma(‘s) (HBO/WO).
 • Op basis van de vooropleiding(en) wordt verwacht dat de kandidaat over goede schrijfvaardigheden beschikt.
 • Aansluiten bij de visie van de opleiding en het onderschrijven van de Loekemeijermethode.
 • 5 jaar relevante werkervaring met autisme.
 • De huidige werkkring biedt voldoende gelegenheid om de Loekemeijermethode toe te passen.
 • Referenties
 • Motivatie
 • De kandidaat kan zich op een verder gevorderde manier van inleven; hij bevindt zich voorbij ontwikkelingsstadium 7 van de gehechtheidsontwikkeling.

Competenties, leerdoelen en werkvormen

Je wordt tijdens de opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker opgeleid om 5 competenties met 22 subdoelen eigen te maken.

Download de competenties en leerdoelen

Er wordt tijdens de opleiding gebruik gemaakt van de volgende (interactieve) werkvormen:

 • Zelfstudie: zelfstandig bestuderen opleidingshandboek (theorie).
 • Huiswerkopdracht: zelfstandig maken opdracht.
 • Instructie: bespreken theorie en praktische toepassing aan de hand van voorbeelden.
 • Casuïstiek: studenten brengen eigen casussen in en werken die uit met de Loekemeijermethode.
 • Rollenspel: oefenen van onderzoeksinstrumenten met ervaringsdeskundigen.
 • Reflectieverslag: eigen ontwikkeling bijhouden middels reflectieverslag.
 • Interactief college: gastdocenten en ervaringsdeskundigen komen vertellen over hun ervaringen en brengen casuïstiek in die in de groep besproken wordt.
 • Feedback: door docent, medestudenten en ervaringsdeskundigen.

Lesdagen, studielast, kosten en locatie

De opleiding bestaat uit 14 opleidingsdagen. Deze vinden plaats in (een klein) groepsverband op maandagen van 10:00 tot 17:00 uur. De opleidingsdagen zijn op:

 • 2 september 2019
 • 16 september 2019
 • 30 september 2019
 • 7 oktober 2019
 • 28 oktober 2019
 • 4 november 2019
 • 11 november 2019
 • 25 november 2019
 • 9 december 2019
 • 16 december 2019
 • 6 januari 2020
 • 20 januari 2020
 • 10 februari 2020
 • 2 maart 2020

Contacturen: 84 uur

Zelfstudie-uren: 336 uur

Totale studiebelasting: 420 uren

Duur opleiding: 6 maanden

De kosten voor de opleiding bedragen €4.900,-  excl. btw.

De benodigde lesmaterialen (opleidingshandboek, onderzoeks- en examenmaterialen), koffie, thee, lekkers en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

De opleidingsdagen vinden plaats bij Yvonne Loekemeijer in Eindhoven.

Accreditatie

De opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker is geaccrediteerd bij Registerplein. Het behalen van de opleiding levert 440 registerpunten op voor bij Registerplein geregistreerde GGZ-Agogen, Sociaal Agogen, Sociaal Werkers en Maatschappelijk Werkers.

De opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker is geaccrediteerd bij SKJ. Het behalen van de opleiding levert 135.00 geaccrediteerde punten op.

Accreditatie is aangevraagd bij SNRO.

Toetsing, beoordeling, certificering en bevoegdheden

De toetsing en beoordeling bestaat uit:

 • een afname van een gehechtheidsonderzoek bij een cliënt met autisme;
 • het laten zien van hulpverlenerskwaliteiten tijdens de afname van het gehechtheidsonderzoek;
 • het schrijven onderzoeks- en adviesverslag;
 • het schrijven en presenteren van een paper;
 • het maken van een reflectieverslag.

Certificering

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het certificaat “Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker”.

Na certificering ben je bevoegd om:

 • gehechtheidsonderzoeken uit te voeren volgens de Loekemeijermethode bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling;
 • op basis van de onderzoeksresultaten onderzoeks- en adviesverslagen te schrijven;
 • advies en hulpverlening te geven aan de cliënt en diens naasten en andere betrokkenen;
 • gebruik te  maken van de Loekemeijer onderzoeksmaterialen. Bij ieder gehechtheidsonderzoek heb je onderzoeksmaterialen nodig. Hieraan zijn (na certificering) per gehechtheidsonderzoek kosten verbonden. Deze materialen zijn alleen beschikbaar voor gelicenseerde Loekemeijer gehechtheidsonderzoekers;
 • je aan te sluiten bij het Loekemeijer netwerk en de intervisiegroep. In het netwerk kunnen de onderzoekers elkaar helpen, versterken en samenwerken aan mooie projecten. Ook wordt er minimaal vijf keer per jaar intervisie georganiseerd.

Voorwaarden en reglementen

Download algemene voorwaarden scholing

Download klachtenreglement scholing

Download privacyreglement scholing