Loekemeijeropleiding tot gehechtheidsonderzoeker: Autisme en Gehechtheid

De tot Post-HBO geaccrediteerde Loekemeijeropleiding leidt professionals in het sociale werk op tot gehechtheidsonderzoeker. Je wordt in een kleine groep, op unieke en persoonlijke wijze opgeleid door de ontwikkelaar en oprichter van de Loekemeijermethode. Ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen en expertise over de stappen die zij hebben gezet in hun gehechtheidsontwikkeling. Daarnaast geven collega’s en gastdocenten interactieve colleges.

Aan de hand van de Loekemeijer gehechtheidstheorie over autisme en gehechtheid, de gehechtheidsschema’s en de onderzoeksinstrumenten doorlopen we de gehele Loekemeijermethode. Er wordt samen met onze ervaringsdeskundigen steeds een vertaling naar de praktijk gemaakt. Er is veel ruimte voor casuïstiek.

Tijdens de opleiding word je erop voorbereid om zelf Loekemeijer gehechtheidsonderzoeken uit te voeren, onderzoeks- en adviesverslagen te schrijven en hulpverlening te bieden volgens de richtlijnen van de Loekemeijermethode. Dit houdt in dat je leert werken met het Loekemeijer onderzoeksinstrument ADAut. Zo kun je zeer nauwkeurig in kaart brengen in welke fase van de gehechtheidsontwikkeling iemand zich bevindt en je hulpverlening daar gericht op afstemmen. Ook krijg je tijdens de lessen volop de mogelijkheid om te oefenen met het afnemen van het gehechtheidsonderzoek (en alles wat daarbij komt kijken) bij onze ervaringsdeskundigen.

De Loekemeijeropleiding stoomt je klaar om zelf de Loekemeijermethode in je eigen praktijk te gebruiken. Het stelt je in staat om als gehechtheidsonderzoeker de gehechtheidstheorie in de praktijk te gebruiken, zelf gehechtheidsonderzoeken af te nemen en op basis van de onderzoeksresultaten gericht advies en persoonlijke hulpverlening te bieden aan mensen met autisme, zijn of haar naasten en andere betrokkenen zoals collega-hulpverleners. Door het gebruik van de Loekemeijermethode ben je in staat om gehechtheidsontwikkeling bij autisme mogelijk te maken!

Doelgroep en toelatingseisen

De opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker is een bijscholing op HBO-niveau voor onder meer:

 • psychiaters
 • psychologen
 • orthopedagogen
 • pedagogen
 • psychotherapeuten
 • sociaal pedagogisch hulpverleners
 • jeugdzorgwerkers
 • ambulant (jeugd)hulpverleners
 • vaktherapeuten
 • interne begeleiders
 • psychiatrisch verpleegkundigen
 • autismespecialisten
 • logopedisten
 • maatschappelijk werkers

Je kunt je per e-mail aanmelden bij Yvonne Loekemeijer. Daarna vindt een intakegesprek plaats, waarin je wordt verzocht je motivatie en ervaring toe te lichten. Op basis van dit gesprek wordt besloten of je een opleidingsplaats krijgt toegekend. Voor de opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker, die start in september 2021 zijn zes opleidingsplaatsen beschikbaar. Als je twijfelt of je voldoet aan de opleidingseisen, neem dan gerust contact op.

Opleidingseisen ter beoordeling tijdens het intakegesprek:

 • Vooropleiding
 • Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van autisme
 • Aansluiten bij de visie van de opleiding en het onderschrijven van de Loekemeijermethode.
 • De huidige werkkring biedt voldoende gelegenheid om de Loekemeijermethode toe te passen.
 • De kandidaat kan zich op een verder gevorderde manier van inleven; hij/zij bevindt zich voorbij ontwikkelingsstadium 7 van de gehechtheidsontwikkeling

Competenties, leerdoelen, werkvormen en studielast

Je wordt tijdens de opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker opgeleid om 5 competenties met 22 subdoelen eigen te maken. De docentenhandleiding is in te zien bij Yvonne Loekemeijer.

Download de competenties en leerdoelen

Er wordt tijdens de opleiding gebruik gemaakt van de volgende (interactieve) werkvormen:

 • Instructie: bespreken theorie en praktische toepassing aan de hand van het opleidingshandboek en voorbeelden.
 • Rollenspel: oefenen met afnemen gehechtheidsonderzoek a.h.v. de ADAut met ervaringsdeskundigen.
 • Feedback: feedback gegeven door docent, medestudenten en ervaringsdeskundigen.
 • Interactief college: gastdocenten en ervaringsdeskundigen komen vertellen over het wetenschappelijk onderzoek, literatuuronderzoek, hun ervaringen met de Loekemeijermethode en brengen casuïstiek in die in de groep besproken wordt.
 • Casuïstiek: studenten brengen eigen casussen in en werken die uit met de Loekemeijermethode.

Contacturen: 84 uur

Zelfstudie-uren: 336 uur

Totale studiebelasting: 420 uren (15 ECTS)

Duur opleiding: 14 dagen verspreid over 5- 6 maanden

De zelfstudie (336 uur) zijn als volgt:

 • Literatuur: zelfstandig bestuderen van verplicht literatuur, waaronder het opleidingshandboek Autisme en Gehechtheid
 • Interviewtechnieken: onderzoeksinstrument ADAut m.b.v. het opleidingshandboek vertalen en uitwerken in gedetailleerde interview.
 • Casuïstiek: cliënt in de werksituatie observeren, de bevindingen gedetailleerd uitwerken en plaatsen in het gehechtheidsschema en het uitwerken en formuleren van Actieve Nabijheid.
 • Werkstuk: maken van een onderzoeks- en adviesverslag.
 • Reflectieverslag: maken van een reflectieverslag
 • Paper: maken van paper en presentatie ‘Loekemeijermethode overbrengen aan zorgprofessionals’
 • Literatuuropdracht: maken van een literatuuropdracht, gerelateerd aan de Loekemeijermethode

Lesdagen, kosten en locatie

De opleiding bestaat uit 14 opleidingsdagen. We starten elke lesdag om 10:00 uur en eindigen om 17:00 uur.
De opleidingsdagen van de opleiding die start in september 2021 zijn als volgt:

 • maandag 13 september 2021
 • maandag 27 september 2021
 • maandag 11 oktober 2021
 • maandag 1 november 2021
 • maandag 15 november 2021
 • maandag 29 november 2021
 • maandag 13 december 2021
 • maandag 10 januari 2022
 • maandag 24 januari 2022
 • maandag 14 februari 2022
 • maandag 21 februari 2022
 • maandag 7 maart 2022
 • maandag 21 maart 2022
 • maandag 4 april 2022

De kosten voor de opleiding bedragen € 2.990,- btw vrij.

De benodigde lesmaterialen (opleidingshandboek, onderzoeks- en examenmaterialen), koffie, thee, lekkers en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Incompany: op aanvraag. Op maat gemaakte scholing is ook mogelijk.

De opleidingsdagen vinden plaats bij Yvonne Loekemeijer in Eindhoven.

Accreditatie

De opleiding tot Loekemeijer Gehechtheidsonderzoeker is door de SNRO geaccrediteerd als Post-HBO bij- en nascholing.

De opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker is geaccrediteerd bij SKJ (jeugd- en gezinsprofessionals). Het behalen van de opleiding levert 135.00 geaccrediteerde punten op.

De opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker is geaccrediteerd bij Registerplein. Het behalen van de opleiding levert 440 registerpunten op voor bij Registerplein geregistreerde GGZ-Agogen, Sociaal Agogen, Sociaal Werkers en Maatschappelijk Werkers.

Toetsing, beoordeling, certificering en bevoegdheden

De toetsing en beoordeling bestaat uit:

 • een afname van een gehechtheidsonderzoek bij een cliënt met autisme;
 • het laten zien van hulpverlenerskwaliteiten tijdens de afname van het gehechtheidsonderzoek;
 • het schrijven onderzoeks- en adviesverslag;
 • het schrijven en presenteren van een paper;
 • het maken van een reflectieverslag;
 • het maken van een literatuuropdracht.

De (criteria voor) toetsen, herkansingen en beoordelingen zijn in te zien bij Yvonne Loekemeijer.

Certificering

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het certificaat ‘Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker’.

Na certificering ben je als gelicenceerd Loekemeijer Gehechtheidsonderzoeker bevoegd om:

 • de gehechtheidstheorie in de praktijk te gebruiken;
 • gehechtheidsonderzoeken uit te voeren volgens de Loekemeijermethode bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling;
 • op basis van de onderzoeksresultaten onderzoeks- en adviesverslagen te schrijven;
 • advies en hulpverlening te geven aan de cliënt en diens naasten en andere betrokkenen;
 • gebruik te maken van de Loekemeijer onderzoeksmaterialen (waaronder de ADAut). Bij ieder gehechtheidsonderzoek heb je onderzoeksmaterialen nodig. Hieraan zijn (na certificering) per gehechtheidsonderzoek kosten verbonden. Deze materialen zijn alleen beschikbaar voor gelicenseerde Loekemeijer gehechtheidsonderzoekers;
 • je aan te sluiten bij het Loekemeijer netwerk en de intervisiegroep. In het netwerk kunnen de onderzoekers elkaar helpen, versterken en samenwerken aan mooie projecten. Ook wordt er minimaal 12 uur per jaar intervisie georganiseerd.

Voorwaarden en reglementen

Download algemene voorwaarden scholing

Download klachtenreglement scholing

Download privacyreglement scholing

“Geen enkele ontwikkelingsstoornis, ook autisme niet, is ooit eerder op deze manier verklaard. Met haar visie geeft Yvonne Loekemeijer een verbindend en overstijgend verklaringsmodel voor onder andere autisme.”

De Loekemeijermethode als verklaringsmodel

Omdat ik veel met mensen met autisme werk (alle leeftijden), school ik mij regelmatig bij. Ik heb verschillende cursussen en opleidingen gevolgd (Inleiding PRT, Inleiding ABA, Delfos, Post master HBO special eductional needs, …). Maar van al die opleidingen sprong de opleiding van Loekemeijer Gehechtheidsonderzoeker er boven uit.

De opleiding valt op omdat het een heel concreet ontwikkelingsmodel beschrijft die zo logisch is dat je achteraf niet begrijpt dat je dit nooit eerder hebt geweten. Het geeft houvast in het inschatten van iemands bewustzijn als mens ten opzichte van andere mensen. En daarmee past het op model op jong en oud. Als heel snel merk je dat je mensen anders gaat steunen en dat je veel sneller precies weet wat iemand nodig heeft.

“De meerwaarde van deze opleiding zit in de goede begeleiding van Yvonne. In de kleine opleidingsgroep waardoor er voor iedereen ruim voldoende aandacht is. ”

De onderzoeksinstrumenten van Loekemeijer maken het mogelijk met de hulpverlening aan te sluiten

De opleiding tot Loekemeijer Gehechtheidsonderzoeker heeft mij als hulpverlener én als mens doen beseffen dat gedragingen van mensen (met autisme) te herleiden zijn naar fasen in de gehechtheids-, de emotionele en de sociale ontwikkeling. Ik ben anders naar mensen en hun gedrag gaan kijken.

Ik begrijp hun gedrag en kan uitleggen waaróm dit gedrag aanwezig is. Ik heb geleerd de ander het onderscheid te laten ervaren tussen cognitie en aanvoelen en wat voor invloed dit heeft op het dagelijks leven. De Loekemeijermethode heeft mijn visie vergroot, mijn handelen verbreedt, mijn theoretische kennis verdiept en mijn werksituatie verrijkt.

Yvonne Loekemeijer is een praktijkmens. Ze kan haar theorie goed en mooi onderbouwen met voorbeelden uit de praktijk. Hierdoor gaat de stof leven en krijgen ontwikkelingsfasen een gezicht. Door de goede begeleiding van Yvonne bij het leren bevragen van de cliënten, het interpreteren van de resultaten en het maken van het onderzoeksverslag, kreeg ik vertrouwen in mezelf als Gehechtheidsonderzoeker. Yvonne is een open, warme en hartelijke docent, bij wie je jezelf kunt en mag zijn. Een vakvrouw op haar gebied!

De meerwaarde van deze opleiding zit in de goede begeleiding van Yvonne. In de kleine opleidingsgroep waardoor er voor iedereen ruim voldoende aandacht is. In het wérkelijk kunnen plaatsen én begrijpen van gedragingen van mensen met autisme. In het onderbouwd uitleg hierover kunnen geven aan anderen. In de persoon met autisme en zijn of haar omgeving leren aansluiten bij de juiste fase waardoor er groei mogelijk is in de ontwikkeling. En dat leidt voor hen tot een overzichtelijker en minder prikkelgevoeliger dagelijks leven. En daar doe ik het voor!