Loekemeijeropleiding ‘Autisme en Gehechtheid’

De Loekemeijeropleiding ‘Autisme en Gehechtheid’ stoomt je klaar om zelf de Loekemeijermethode in je eigen praktijk te gebruiken. Je wordt in een kleine groep, op unieke en persoonlijke wijze opgeleid door de ontwikkelaar en oprichter van de Loekemeijermethode. Ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen en expertise over de stappen die zij hebben gezet in hun gehechtheidsontwikkeling.

Door het gebruik van de Loekemeijermethode ben je in staat om gehechtheidsontwikkeling bij autisme mogelijk te maken!

Aan de hand van de Loekemeijer gehechtheidstheorie ‘Autisme en Gehechtheid’, de gehechtheidsschema’s en het onderzoeksinstrument ADAut doorlopen we de gehele Loekemeijermethode. Er wordt samen met onze ervaringsdeskundigen steeds een vertaling naar de praktijk gemaakt. Je krijgt tijdens de lessen volop de mogelijkheid om te oefenen met het afnemen van het gehechtheidsonderzoek (en alles wat daarbij komt kijken). Ook is er veel ruimte voor casuïstiek.

Tijdens de opleiding word je erop voorbereid om de Loekemeijermethode toe te passen in je eigen praktijk en hulpverlening te bieden volgens de richtlijnen van de Loekemeijermethode. Het stelt je in staat om de gehechtheidstheorie te gebruiken, zelf gehechtheidsonderzoeken af te nemen en op basis van de onderzoeksresultaten hulpverlening te bieden middels het geven van Actieve Nabijheid.

We leiden je op tot Loekemeijer gehechtheidsbegeleider of tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker. Na de opleiding mag je je, door het aangaan van een licentieovereenkomst, aansluiten bij het Loekemeijernetwerk. Collega’s uit het Loekemeijernetwerk staan voor elkaar klaar om elkaar te helpen, steunen en versterken. We dragen de Loekemeijermethode samen uit en gaan als team mooie projecten aan die bij ons passen.

Loekemeijer gehechtheidsbegeleider

Als begeleider volg je dag 1-8 van de opleiding ‘Autisme en Gehechtheid’. Na het behalen van de toetsing, ben je bevoegd om hulpverlening ofwel Actieve Nabijheid te geven volgens de richtlijnen van de Loekemeijermethode. Je bent gecertificeerd Loekemeijer gehechtheidsbegeleider.

Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker

Wil je naast het bieden van Actieve Nabijheid ook gehechtheidsonderzoeken afnemen, dan ga je tijdens opleidingsdag 9-11 het gehechtheidsonderzoek afnemen bij iemand met autisme en een onderzoeks- en adviesverslag schrijven. Als je deze dagen van de opleiding ‘Autisme en Gehechteid’ succesvol afrond ben je gecertificeerd Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker. Dit houdt in dat je naast het bieden van hulpverlening ook mag werken met de ADAut. Zo kun je zeer nauwkeurig in kaart brengen in welke fase van de gehechtheidsontwikkeling iemand zich bevindt.

Opleiding Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker

Doelgroep en toelatingseisen

De opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsbegeleider of -onderzoeker is een bijscholing op HBO-niveau voor onder meer:

 • mensen zonder autisme die in hun gezin te maken hebben met autisme
 • WMO ambtenaren
 • wijkcoaches
 • autismespecialisten
 • (ortho)pedagogen
 • psychotherapeuten
 • jeugdzorgwerkers
 • ambulant (jeugd)hulpverleners
 • interne begeleiders

Je kunt je per e-mail aanmelden bij Yvonne Loekemeijer. Daarna vindt een intakegesprek plaats, waarin je wordt verzocht je motivatie en ervaring toe te lichten. Op basis van dit gesprek wordt besloten of je een opleidingsplaats krijgt toegekend.

Opleidingseisen ter beoordeling tijdens het intakegesprek:

 • Vooropleiding
 • Je hebt zelf geen autisme en er is binnen je gezin sprake van autisme of je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van autisme
 • Aansluiten bij de visie van de opleiding en het onderschrijven van de Loekemeijermethode
 • De huidige werkkring biedt voldoende gelegenheid om de Loekemeijermethode toe te passen
 • De kandidaat heeft geen autisme en bevindt zich voorbij ontwikkelingsstadium 7 van de gehechtheidsontwikkeling

Competenties, leerdoelen, werkvormen en studielast

Loekemeijer gehechtheidsbegeleider
Tijdens de opleiding (dag 1-8) tot Loekemeijer gehechtheidsbegeleider word je opgeleid om competentie I, IV, V eigen te maken. Wil je ook afstuderen als Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker? Dan gaan we ook alvast aan de slag met competentie II t/m III.

Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker
Tijdens de opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker (dag 9-11) word je opgeleid om competentie
II t/m III eigen te maken.

Download de competenties en leerdoelen

Er wordt tijdens de opleiding gebruik gemaakt van de volgende (interactieve) werkvormen:

 • Instructie: bespreken theorie en praktische toepassing aan de hand van het opleidingshandboek en voorbeelden.
 • Opdrachtvormen: uitvoeren van opdrachten a.d.h.v. casuïstiek en filmpjes.
 • Rollenspel: oefenen met afnemen gehechtheidsonderzoek a.h.d.v. de ADAut met ervaringsdeskundigen.
 • Feedback: feedback gegeven door docent, medestudenten en ervaringsdeskundigen.
 • Interactief college: ervaringsdeskundigen komen vertellen over hun ervaringen met de Loekemeijermethode en brengen casuïstiek in die in de groep besproken wordt.
 • Casuïstiek: studenten brengen eigen casussen in en werken die uit met de Loekemeijermethode.
De docentenhandleiding is op te vragen bij Yvonne Loekemeijer.

Loekemeijer gehechtheidsbegeleider

Contacturen: 48 uur

Zelfstudie-uren: 55 uur

Duur opleiding: 8 dagen verspreid over 4 maanden

De zelfstudie bestaat uit:

 • Zelfstandig bestuderen van literatuur.
 • Interviewtechnieken: onderzoeksinstrument ADAut m.b.v. het opleidingshandboek vertalen en uitwerken in een interview.
 • Casuïstiek: cliënt in de werksituatie observeren, de bevindingen uitwerken en plaatsen in het gehechtheidsschema en het uitwerken en formuleren van Actieve Nabijheid.
 • Werkstuk: maken van een onderzoeks- en adviesverslag.
 • Reflectieverslag: maken van een reflectieverslag.
 • Paper: maken van paper en presentatie ‘Loekemeijermethode overbrengen aan zorgprofessionals’.

Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie-uren: 25 uur

Duur opleiding: 3 dagen verspreid over 1-2 maanden

De zelfstudie bestaat uit het schrijven van een onderzoeks- en adviesverslag

De docentenhandleiding is op te vragen bij Yvonne Loekemeijer.

Lesdagen, kosten en locatie

Loekemeijer gehechtheidsbegeleider

De lesdagen 1-8 vinden plaats van 9:30u-16:30u op:

 • maandag 12 september 2022
 • maandag 26 september 2022
 • maandag 10 oktober 2022
 • maandag 31 oktober 2022
 • maandag 14 november 2022
 • maandag 28 november 2022
 • maandag 12 december 2022
 • maandag 19 december 2022

Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker

De lesdagen 9-11 vinden plaats van 9:30u-16:30u op:

 • maandag 16 januari 2023
 • maandag 30 januari 2023
 • maandag 13 februari 2023

Loekemeijer gehechtheidsbegeleider

De kosten voor de opleiding tot gehechtheidsbegeleider (dag 1-8) bedragen € 2.495,- btw vrij.
De benodigde lesmaterialen, koffie, thee, lekkers en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker

De kosten voor de opleiding tot gehechtheidsonderzoeker (dag 9-11) bedragen € 995,- btw vrij.
De benodigde les- en toetsingsmaterialen, koffie, thee, lekkers en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

De opleidingsdagen vinden plaats bij Yvonne Loekemeijer in Eindhoven.

Toetsing, beoordeling, certificering en bevoegdheden

Loekemeijer gehechtheidsbegeleider

De toetsing en beoordeling bestaat uit:

 • het schrijven en presenteren van een paper;
 • het maken van een reflectieverslag;
 • het laten zien van hulpverlenerskwaliteiten.

De (criteria voor) toetsen, herkansingen en beoordelingen zijn in te zien bij Yvonne Loekemeijer.

Certificering:
Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het certificaat ‘Loekemeijer gehechtheidsbegeleider’.

Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker

De toetsing en beoordeling bestaat uit:

 • een afname van een gehechtheidsonderzoek bij een cliënt met autisme;
 • het laten zien van hulpverlenerskwaliteiten tijdens de afname van het gehechtheidsonderzoek;
 • het schrijven onderzoeks- en adviesverslag.

De (criteria voor) toetsen, herkansingen en beoordelingen zijn in te zien bij Yvonne Loekemeijer.

Certificering:
Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het certificaat ‘Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker’.

Loekemeijer gehechtheidsbegeleider

Na certificering ben je als gelicenceerd Loekemeijer gehechtheidsbegeleider (jaarlijks worden er licentiekosten in rekening gebracht) bevoegd om:

 • de Loekemeijermethode in de praktijk te gebruiken;
 • Actieve Nabijheid (hulpverlening) te geven aan de cliënt en diens naasten en andere betrokkenen;
 • je aan te sluiten bij het Loekemeijernetwerk. In het netwerk staan Loekemeijercollega’s voor elkaar klaar om elkaar te helpen, te versterken en samen te werken aan mooie projecten;
 • deel te nemen aan intervisie. Dit is verplicht om je licentie te behouden.

Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker

Na certificering ben je als gelicenceerd Loekemeijer Gehechtheidsonderzoeker (jaarlijks worden er licentiekosten in rekening gebracht) bevoegd om:

 • de Loekemeijermethode in de praktijk te gebruiken;
 • middels de ADAut gehechtheidsonderzoeken af te nemen bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling. Bij ieder gehechtheidsonderzoek heb je onderzoeksmaterialen nodig (hier zijn, na certificering, per gehechtheidsonderzoek kosten aan verbonden). Deze materialen zijn alleen beschikbaar voor gelicenseerde Loekemeijer gehechtheidsonderzoekers;
 • op basis van de onderzoeksresultaten onderzoeks- en adviesverslagen te schrijven;
 • Actieve Nabijheid (hulpverlening) te geven aan de cliënt en diens naasten en andere betrokkenen;
 • je aan te sluiten bij het Loekemeijernetwerk. In het netwerk staan Loekemeijercollega’s voor elkaar klaar om elkaar te helpen, te versterken en samen te werken aan mooie projecten;
 • deel te nemen aan intervisie. Dit is verplicht om je licentie te behouden.

Voorwaarden en reglementen

Download algemene voorwaarden scholing

Download klachtenreglement scholing

Download privacyreglement scholing

Accreditatie

De opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker is geaccrediteerd bij SKJ (jeugd- en gezinsprofessionals). Het behalen van de opleiding levert 99.00 geaccrediteerde punten op.

De opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker is geaccrediteerd bij Registerplein. Het behalen van de opleiding levert 440 registerpunten op voor bij Registerplein geregistreerde GGZ-Agogen, Sociaal Agogen, Sociaal Werkers en Maatschappelijk Werkers.

“De meerwaarde van deze opleiding zit in de goede begeleiding van Yvonne. In de kleine opleidingsgroep waardoor er voor iedereen ruim voldoende aandacht is.”

De onderzoeksinstrumenten van Loekemeijer maken het mogelijk met de hulpverlening aan te sluiten.

De opleiding tot Loekemeijer Gehechtheidsonderzoeker heeft mij als hulpverlener én als mens doen beseffen dat gedragingen van mensen (met autisme) te herleiden zijn naar fasen in de gehechtheids-, de emotionele en de sociale ontwikkeling. Ik ben anders naar mensen en hun gedrag gaan kijken.

Ik begrijp hun gedrag en kan uitleggen waaróm dit gedrag aanwezig is. Ik heb geleerd de ander het onderscheid te laten ervaren tussen cognitie en aanvoelen en wat voor invloed dit heeft op het dagelijks leven. De Loekemeijermethode heeft mijn visie vergroot, mijn handelen verbreedt, mijn theoretische kennis verdiept en mijn werksituatie verrijkt.

Yvonne Loekemeijer is een praktijkmens. Ze kan haar theorie goed en mooi onderbouwen met voorbeelden uit de praktijk. Hierdoor gaat de stof leven en krijgen ontwikkelingsfasen een gezicht. Door de goede begeleiding van Yvonne bij het leren bevragen van de cliënten, het interpreteren van de resultaten en het maken van het onderzoeksverslag, kreeg ik vertrouwen in mezelf als Gehechtheidsonderzoeker. Yvonne is een open, warme en hartelijke docent, bij wie je jezelf kunt en mag zijn. Een vakvrouw op haar gebied!

De meerwaarde van deze opleiding zit in de goede begeleiding van Yvonne. In de kleine opleidingsgroep waardoor er voor iedereen ruim voldoende aandacht is. In het wérkelijk kunnen plaatsen én begrijpen van gedragingen van mensen met autisme. In het onderbouwd uitleg hierover kunnen geven aan anderen. In de persoon met autisme en zijn of haar omgeving leren aansluiten bij de juiste fase waardoor er groei mogelijk is in de ontwikkeling. En dat leidt voor hen tot een overzichtelijker en minder prikkelgevoeliger dagelijks leven. En daar doe ik het voor!

“Yvonne Loekemeijer biedt met deze opleiding een methode die staat als een huis. Daarbij blijft zij vooral mens en geeft iedereen de ruimte om zich op zijn of haar eigen wijze de methode eigen te maken.”

Het is heel bijzonder om te zien dat mijn cliënten gaan ‘leven’ in plaats van te ‘overleven’. Hun leefsituatie verbetert enorm!

De opleiding van Yvonne Loekemeijer heeft mijn verwachtingen overtroffen, mijn ervaring is dan ook zeer positief. De Loekemeijermethode heeft mij geleerd om de emoties, gevoelens en de daarbij behorende gedragingen van iemand met autisme te kunnen plaatsen in een ontwikkelingsfase van de gehechtheid.

Ik heb geleerd om ieder persoon met autisme gericht te kunnen helpen en bij hen aan te sluiten. Geen algemene cognitieve tools, maar een persoonlijke en individuele benadering waarbij ontwikkeling weer mogelijk is.

Ik merk in de praktijk dat mijn cliënten zich vaak voor het eerst gezien, gehoord en gesteund voelen. Dit schept een enorme vertrouwensband tussen de cliënt en mijzelf. Hierdoor kan ik op een gelijkwaardige en respectvolle manier alsnog de ontwikkelingsfasen met mijn cliënt gaan doorlopen. Ook heb ik ervaren dat ik mijn cliënt met deze methode zelfbewuster leer worden door alle hevige emoties te duiden en te plaatsen. Dit geeft ze rust en is er weer ruimte voor ontwikkeling.

Bovendien zie ik niet alleen mijn cliënten opbloeien, maar ook de naasten in de leefomgeving van de cliënt. Dit komt doordat zij ook nauw betrokken worden bij het geven van Actieve Nabijheid. Het werkt als het ware als een olievlek waarbij mijn cliënt centraal blijft staan. Met de precies aansluitende Actieve Nabijheid zal hij of zij alsnog alle ontwikkelingsfasen van de gehechtheid kunnen gaan doorlopen, ongeacht de leeftijd. Met elke behaalde hogere ontwikkelingsfase, zie ik de klachten die bij autisme horen afnemen. Ook is het heel bijzonder om te zien dat mijn cliënten gaan ‘leven’ in plaats van te ‘overleven’. Hun leefsituatie verbetert enorm.

Yvonne Loekemeijer biedt met deze opleiding een methode die staat als een huis. Daarbij blijft zij vooral mens en geeft iedereen de ruimte om zich op zijn of haar eigen wijze de methode eigen te maken.

“Eigenlijk gaat de Loekemeijermethodiek terug naar de basis: verbinding, meebewegen vanuit oprechte nieuwsgierigheid, oordeelloos op zoek gaan naar onderliggende redenen van perceptie en gedrag en aansluiten bij de juiste fase in de gehechtheid”

Ik hoop dat er steeds meer vanuit deze visie gekeken gaat worden, zodat vele mensen met autisme zich gehoord en begrepen gaan voelen, minder dagelijkse stress en overprikkeling ervaren en zich verder kunnen gaan ontwikkelen.

Voor de Loekemeijeropleiding tot gehechtheidsbegeleider en -onderzoeker had ik, in mijn werk als logopedist op een VSO cluster 2 school, nog nooit naar gedragingen van leerlingen met autisme gekeken vanuit de gehechtheidsontwikkeling. Ik kan wel zeggen dat er voor mij een wereld is open gegaan door deze opleiding.

Door gedragingen te verklaren vanuit de gehechtheidsontwikkeling wordt duidelijk waar iemand staat, dát ontwikkeling mogelijk is en wát hiervoor nodig is. De aanpak ‘Actieve Nabijheid’ is enerzijds zo logisch en tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat de juiste aansluiting er toch niet altijd is.

Eigenlijk gaat de Loekemeijermethodiek terug naar de basis: verbinding, meebewegen vanuit oprechte nieuwsgierigheid, oordeelloos op zoek gaan naar onderliggende redenen van perceptie en gedrag en aansluiten bij de juiste fase in de gehechtheidsontwikkeling, emotionele ontwikkeling en sociale ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat iemand met autisme vanuit zichzelf stappen gaat zetten op basis van bewustwording en (aan)voelen, in tegenstelling tot het aangeleerd krijgen van cognitieve trucs. Hierin maakt de Loekemeijermethodiek voortdurend onderscheid en dat is uniek. Alleen dan vindt ontwikkeling in de gehechtheid plaats en verloopt het op den duur automatisch. Tijdens de opleiding sluiten regelmatig ervaringsdeskundigen aan die dit steeds weer vanuit hun eigen ervaringen bevestigen. De openheid waarmee zij hun ontwikkelingsproces beschrijven geeft enorm veel inzicht en is een grote meerwaarde in de opleiding.

Ik hoop dat er steeds meer vanuit deze visie gekeken gaat worden, zodat vele mensen met autisme zich gehoord en begrepen gaan voelen, minder dagelijkse stress en overprikkeling ervaren en zich verder kunnen gaan ontwikkelen. Dat is iets waaraan ik heel graag een bijdrage wil gaan leveren!

“Geen enkele ontwikkelingsstoornis, ook autisme niet, is ooit eerder op deze manier verklaard. Met haar visie geeft Yvonne Loekemeijer een verbindend en overstijgend verklaringsmodel voor onder andere autisme.”

De Loekemeijermethode als verklaringsmodel

Omdat ik veel met mensen met autisme werk (alle leeftijden), school ik mij regelmatig bij. Ik heb verschillende cursussen en opleidingen gevolgd (Inleiding PRT, Inleiding ABA, Delfos, Post master HBO special eductional needs, …). Maar van al die opleidingen sprong de opleiding van Loekemeijer Gehechtheidsonderzoeker er boven uit.

De opleiding valt op omdat het een heel concreet ontwikkelingsmodel beschrijft die zo logisch is dat je achteraf niet begrijpt dat je dit nooit eerder hebt geweten. Het geeft houvast in het inschatten van iemands bewustzijn als mens ten opzichte van andere mensen. En daarmee past het op model op jong en oud. Als heel snel merk je dat je mensen anders gaat steunen en dat je veel sneller precies weet wat iemand nodig heeft.