opleiding

Loekemeijeropleiding tot gehechtheidsonderzoeker; Autisme en Gehechtheid

De tot Post-HBO geaccrediteerde Loekemeijeropleiding leidt professionals in het sociale werk op tot gehechtheidsonderzoeker. Je wordt in een kleine groep, op unieke en persoonlijke wijze opgeleid door de ontwikkelaar en oprichter van de Loekemeijermethode. Ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen en expertise over de stappen die zij hebben gezet in hun gehechtheidsontwikkeling. Daarnaast geven collega’s en gastdocenten interactieve colleges.

Aan de hand van de Loekemeijer gehechtheidstheorie over autisme en gehechtheid, de gehechtheidsschema’s en de onderzoeksinstrumenten doorlopen we de gehele Loekemeijermethode. Er wordt samen met onze ervaringsdeskundigen steeds een vertaling naar de praktijk gemaakt. Er is veel ruimte voor casuïstiek.

Tijdens de opleiding word je erop voorbereid om zelf Loekemeijer gehechtheidsonderzoeken uit te voeren, onderzoeks- en adviesverslagen te schrijven en hulpverlening te bieden volgens de richtlijnen van de Loekemeijermethode. Dit houdt in dat je leert werken met het Loekemeijer onderzoeksinstrument ADAut. Zo kun je zeer nauwkeurig in kaart brengen in welke fase van de gehechtheidsontwikkeling iemand zich bevindt en je hulpverlening daar gericht op afstemmen. Ook krijg je tijdens de lessen volop de mogelijkheid om te oefenen met het afnemen van het gehechtheidsonderzoek (en alles wat daarbij komt kijken) bij onze ervaringsdeskundigen.

De Loekemeijeropleiding stoomt je klaar om zelf de Loekemeijermethode in je eigen praktijk te gebruiken. Het stelt je in staat om als gehechtheidsonderzoeker de gehechtheidstheorie in de praktijk te gebruiken, zelf gehechtheidsonderzoeken af te nemen en op basis van de onderzoeksresultaten gericht advies en persoonlijke hulpverlening te bieden aan mensen met autisme, zijn of haar naasten en andere betrokkenen zoals collega-hulpverleners. Door het gebruik van de Loekemeijermethode ben je in staat om gehechtheidsontwikkeling bij autisme mogelijk te maken!

Doelgroep en toelatingseisen

De opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker is een bijscholing op HBO-niveau voor onder meer:

 • psychiaters
 • psychologen
 • orthopedagogen
 • pedagogen
 • psychotherapeuten
 • sociaal pedagogisch hulpverleners
 • jeugdzorgwerkers
 • ambulant (jeugd)hulpverleners
 • vaktherapeuten
 • interne begeleiders
 • psychiatrisch verpleegkundigen
 • autismespecialisten

Je kunt je per e-mail aanmelden bij Yvonne Loekemeijer. Daarna vindt een intakegesprek plaats, waarin je wordt verzocht je motivatie en ervaring toe te lichten. Op basis van dit gesprek wordt besloten of je een opleidingsplaats krijgt toegekend. Voor de opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker, die start in september 2019 zijn zes opleidingsplaatsen beschikbaar. Als je twijfelt of je voldoet aan de opleidingseisen, neem dan gerust contact op.

Toetsing en eisen ter beoordeling tijdens het intakegesprek:

 • CV, met onderbouwing van minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van autisme
 • Verstrekken van een kopie van het relevante diploma(‘s)
 • Bewijsstuk lidmaatschap beroepsvereniging
 • Goede schrijfvaardigheden
 • Aansluiten bij de visie van de opleiding en het onderschrijven van de Loekemeijermethode.
 • De huidige werkkring biedt voldoende gelegenheid om de Loekemeijermethode toe te passen.
 • Referenties
 • Motivatie
 • De kandidaat kan zich op een verder gevorderde manier van inleven; hij bevindt zich voorbij ontwikkelingsstadium 7 van de gehechtheidsontwikkeling

Competenties, leerdoelen, werkvormen en studielast

Je wordt tijdens de opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker opgeleid om 5 competenties met 22 subdoelen eigen te maken.

Download de competenties en leerdoelen

Er wordt tijdens de opleiding gebruik gemaakt van de volgende (interactieve) werkvormen:

 • Instructie: bespreken theorie en praktische toepassing aan de hand van het opleidingshandboek en voorbeelden.
 • Rollenspel: oefenen met afnemen gehechtheidsonderzoek a.h.v. de ADAut met ervaringsdeskundigen.
 • Feedback: feedback gegeven door docent, medestudenten en ervaringsdeskundigen.
 • Interactief college: gastdocenten en ervaringsdeskundigen komen vertellen over het wetenschappelijk onderzoek, literatuuronderzoek, hun ervaringen met de Loekemeijermethode en brengen casuïstiek in die in de groep besproken wordt.
 • Casuïstiek: studenten brengen eigen casussen in en werken die uit met de Loekemeijermethode.

Contacturen: 84 uur

Zelfstudie-uren: 336 uur

Totale studiebelasting: 420 uren (15 ECTS)

Duur opleiding: 14 dagen verspreid over 5- 6 maanden

De zelfstudie (336 uur) zijn als volgt:

 • Literatuur: zelfstandig bestuderen van verplicht literatuur, waaronder het opleidingshandboek Autisme en Gehechtheid
 • Interviewtechnieken: onderzoeksinstrument ADAut m.b.v. het opleidingshandboek vertalen en uitwerken in gedetailleerde interview.
 • Casuïstiek: cliënt in de werksituatie observeren, de bevindingen gedetailleerd uitwerken en plaatsen in het gehechtheidsschema en het uitwerken en formuleren van Actieve Nabijheid.
 • Werkstuk: maken van een onderzoeks- en adviesverslag.
 • Reflectieverslag: maken van een reflectieverslag
 • Paper: maken van paper en presentatie ‘Loekemeijermethode overbrengen aan zorgprofessionals’
 • Literatuuropdracht: maken van een literatuuropdracht, gerelateerd aan de Loekemeijermethode

Lesdagen, kosten en locatie

De opleiding bestaat uit 14 opleidingsdagen. We starten elke lesdag om 10:00 uur en eindigen om 17:00 uur.
De opleidingsdagen van de opleiding die start in begin september 2020 worden binnenkort bekend gemaakt.

De kosten voor de opleiding bedragen € 2.900,- excl. btw.

De benodigde lesmaterialen (opleidingshandboek, onderzoeks- en examenmaterialen), koffie, thee, lekkers en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Incompany: op aanvraag

De opleidingsdagen vinden plaats bij Yvonne Loekemeijer in Eindhoven.

Incompany: op aanvraag

Accreditatie

De opleiding tot Loekemeijer Gehechtheidsonderzoeker is door de SNRO geaccrediteerd als Post-HBO bij- en nascholing.

De opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker is geaccrediteerd bij SKJ. Het behalen van de opleiding levert 135.00 geaccrediteerde punten op.

De opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker is geaccrediteerd bij Registerplein. Het behalen van de opleiding levert 440 registerpunten op voor bij Registerplein geregistreerde GGZ-Agogen, Sociaal Agogen, Sociaal Werkers en Maatschappelijk Werkers.

Toetsing, beoordeling, certificering en bevoegdheden

De toetsing en beoordeling bestaat uit:

 • een afname van een gehechtheidsonderzoek bij een cliënt met autisme;
 • het laten zien van hulpverlenerskwaliteiten tijdens de afname van het gehechtheidsonderzoek;
 • het schrijven onderzoeks- en adviesverslag;
 • het schrijven en presenteren van een paper;
 • het maken van een reflectieverslag;
 • het maken van een literatuuropdracht.

Certificering

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het certificaat ‘Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker’.

Na certificering ben je bevoegd om:

 • de gehechtheidstheorie in de praktijk te gebruiken;
 • gehechtheidsonderzoeken uit te voeren volgens de Loekemeijermethode bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling;
 • op basis van de onderzoeksresultaten onderzoeks- en adviesverslagen te schrijven;
 • advies en hulpverlening te geven aan de cliënt en diens naasten en andere betrokkenen;
 • gebruik te maken van de Loekemeijer onderzoeksmaterialen (waaronder de ADAut). Bij ieder gehechtheidsonderzoek heb je onderzoeksmaterialen nodig. Hieraan zijn (na certificering) per gehechtheidsonderzoek kosten verbonden. Deze materialen zijn alleen beschikbaar voor gelicenseerde Loekemeijer gehechtheidsonderzoekers;
 • je aan te sluiten bij het Loekemeijer netwerk en de intervisiegroep. In het netwerk kunnen de onderzoekers elkaar helpen, versterken en samenwerken aan mooie projecten. Ook wordt er minimaal 12 uur per jaar intervisie georganiseerd.

Voorwaarden en reglementen

Download algemene voorwaarden scholing

Download klachtenreglement scholing

Download privacyreglement scholing