Martijn

Martijn 2018-07-02T07:30:33+00:00

Oorzaken of gevolgen

Bij jonge mensen met een vorm van autisme loopt de ontwikkeling van een kind naar volwassenheid wat anders dan men verwacht of dan je soms zou willen. In ons gezin bleken 3 van de 4 mensen in het autistisch spectrum te zitten (waaronder mijn partner), wel allemaal met een heel andere problematiek/uitdaging.

In de afgelopen jaren ben ik daar flink tegen aan gelopen en heb ik mij regelmatig afgevraagd hoe ik dit kon verbeteren en heb ik me erg moedeloos gevoeld. Mij werd eigenlijk altijd verteld “Leg je daar maar bij neer dat hoort er nu eenmaal bij”. Daar heb ik eigenlijk nooit vrede mee gehad.
Jaren hebben we zorg ontvangen die eigenlijk altijd gericht was op het bestrijden van gevolgen zonder de echte oorzaken goed te begrijpen. Enerzijds omdat “specialisten” je misschien ook niet altijd de goede inzichten geven en anderzijds is het ook de huidige literatuur en kennis die dit misschien ook een beetje beperken.

Als gezegd heeft me dit altijd een onbevredigend gevoel gegeven ook omdat ik als techneut gewend ben om liever met de oorzaken bezig te zijn dan met het bestrijden van de gevolgen. Dat doe je eigenlijk pas als de oorzaken niet op te lossen zijn. Daarvoor moet je de oorzaken wel goed kennen.

Bij onze jongste zoon kwamen we veel problemen tegen in het gedrag en het reguleren van zijn emoties. We kregen eigenlijk altijd te horen dat naast zijn autisme ook moeilijk te handhaven was in een groep. Dit speelde op school maar ook bij de zorg instanties die gespecialiseerd zijn in autisme waarvan ik veel verwachte. Tegelijkertijd kregen we na schoolonderzoek te horen dat hij een zeer laag zelfbeeld had. Dat was schrikken maar ook een startschot om hier iets aan te doen. Na wat hulp van onze contacten bij de gemeente zijn we toen in contact gekomen met Yvonne Loekemeijer.

Zij bood ons iets aan waarvan ik nog niet eerder had gehoord. Ze kijkt heel goed naar de ontwikkeling op het gebied van de hechting van een persoon en zijn gerichtheid op de buitenwereld. Toen ze me de methode uitlegde was het voor mij als snel duidelijk dat zij heel goed wist waar de problemen van onze zoon vandaan kwamen en hoe we deze moesten aanpakken. Door duidelijke schema’s en gestructureerde aanpak kon ik me daar als techneut al heel snel goed in vinden.

Wat ik zo mooi vind van de aanpak van Yvonne is dat haar methode gerichtheid is op een positieve aanpak. Zij onderzoekt daarbij waar er stukjes ontbreken (de oorzaken) of juist al goed of minder goed  ontwikkeld zijn en of er een onbalans in die ontwikkeling is (met name tussen de emotionele en de cognitieve ontwikkeling). Dit kan een verdere ontwikkelingsstap in de weg staan.

Haar aanpak vraagt wel om een integrale aanpak die door ons als ouders, de school en andere instanties, ze moeten goed in elkaars verlengde liggen. Daarbij is het ook van belang dat wij als ouders mee moeten groeien met de ontwikkeling van onze kinderen. Dit geldt ook voor de scholen en instanties, wat niet altijd makkelijk is maar waar Yvonne als begeleider van de methode ook een belangrijke rol in heeft gespeeld.

Met die aanpak heeft ze binnen een heel korte tijd enorme stappen kunnen maken door een deel van de oorzaken op te lossen en op de plekken waar dat niet kon de gevolgen op een positieve manier te verbeteren. Waarbij er een duidelijke verbetering in onze situatie is gekomen.

Martijn

Terug naar ervaringen