Loekemeijer onderzoeksinstrumenten

Met behulp van de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten en door middel van vele onderzoekspunten onderzoeken we in welke ontwikkelingsfases iemand zich bevindt in zijn of haar gehechtheidsontwikkeling met betrekking tot de:

 • Ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties (gerichtheid op de gehechtheidspersonen)

  Tijdens het onderzoek wordt onder meer het verloop van het gehechtheidsproces met de gehechtheidspersonen onderzocht. Ook het verloop van het proces van interactie naar wederzijdse interactie met gehechtheidspersonen komt aan bod. Onderwerpen die de revue passeren zijn:

  • eenkennigheid
  • bevestiging
  • emotionele ondersteuning
  • interesse tonen, inleven en rekening houden met
  • sociaal evalueren en redeneren
 • Emotionele ontwikkeling (gerichtheid op zichzelf)

  Tijdens het onderzoek wordt onder meer de mate van zelfregulatie en de ontwikkeling van het zelfbeeld onderzocht. Aanbod komen:

  • kenbaar maken van basale en secundaire emoties
  • zelfregulatie
  • eigen wil
  • specifieke interesses
  • executieve functies
  • emotioneel evalueren en redeneren
  • flexibiliteit
  • volgehouden aandacht
  • impulsbeheersing
 • Sociale ontwikkeling (gerichtheid op anderen)

  Tijdens het onderzoek wordt onder meer het verloop van het proces van interactie naar wederzijdse interactie met anderen onderzocht. Onderwerpen die aan bod komen:

  • ‘Veilig voelen bij’ of ‘een vertrouwensband opbouwen met’ onbekende of minder bekende personen
  • interesse tonen in, inleven in, rekening houden met
  • sociaal evalueren en redeneren

Unieke onderzoeksinstrumenten

De Loekemeijer onderzoeksinstrumenten zijn zo ontwikkeld dat tijdens het gehechtheidsonderzoek:

 • onderscheid wordt gemaakt tussen aanvoelen en cognitie; de cognitie wordt buiten beschouwing gelaten
 • onderscheid wordt gemaakt tussen actieve en passieve gedragingen
 • de aanleiding van iemands gedragingen, emoties en gevoelens worden aangeduid
 • de oorzaken van stress worden achterhaald

In kader van het wetenschappelijk onderzoek hebben de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten de naam ADAut (Attachment Development Autism) gekregen.