Tijdens het gehechtheidsonderzoek wordt met behulp van het onderzoeksinstrument ADAut en door middel van vele onderzoekspunten onderzoeken we in welke ontwikkelingsfasen iemand zich bevindt in zijn of haar gehechtheidsontwikkeling met betrekking tot de:

 • Ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties (gerichtheid op de gehechtheidspersonen)

  Tijdens het onderzoek wordt onder meer het verloop van het gehechtheidsproces met de gehechtheidspersonen onderzocht. Ook het verloop van het proces van interactie naar wederzijdse interactie met gehechtheidspersonen komt aan bod. Onderwerpen die de revue (kunnen) passeren zijn:

  • het verloop van het gehechtheidsproces tot nu toe
  • rouw
  • trauma
  • obsessies
  • eenkennigheid
  • mate van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid
  • aangaan van dagelijkse situaties
  • mate van benodigde nabijheid en bevestiging
  • praktische en emotionele band met de gehechtheidspersonen
  • hechten aan dieren of spullen
  • praktische en emotionele ondersteuning
  • interesse tonen in, inleven in, rekening houden met en meeleven met de gehechtheidspersonen
  • evalueren en redeneren
 • Emotionele ontwikkeling (gerichtheid op zichzelf)

  Tijdens het onderzoek worden onder meer de executieve functies, de mate van zelfregulatie, de verwerking van (traumatische) gebeurtenissen en de ontwikkeling van het zelfbeeld onderzocht. Onderwerpen die aan bod komen:

  • basale en secundaire emoties
  • angsten, stress, depressie, fysieke klachten
  • zelfregulatie
  • sensorische informatieverwerking
  • seksualiteit
  • eetproblemen
  • motivatie
  • eigen wil
  • specifieke interesses
  • structuur versus flexibiliteit
  • volgehouden aandacht
  • impulsbeheersing
  • emotioneel evalueren en redeneren
  • zelfbeeld
  • cognitie versus gevoel
 • Sociale ontwikkeling (gerichtheid op anderen)

  Tijdens het onderzoek wordt onder meer het verloop van het proces van interactie naar wederzijdse interactie met anderen onderzocht. Onderwerpen die aan bod komen:

  • ‘Veilig voelen’ of ‘op je gemak voelen’ bij onbekende of minder bekende personen en in sociale situaties
  • aangaan van sociale situaties en de interactie
  • interesse tonen in, inleven in, rekening houden met anderen
  • sociaal evalueren en redeneren

Het onderzoeksinstrument ADAut is uniek

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het ADAut onderzoeksinstrument het eerste en enige onderzoeksinstrument dat meet in welke ontwikkelingsfase van de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, de emotionele en de sociale ontwikkeling, ofwel de gehechtheid, iemand met autisme zich bevindt. Zodra er door hulpverleners, naasten en andere betrokkenen wordt aangesloten bij de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid, blijkt dat ontwikkeling mogelijk is. Dit geldt ook voor mensen met autisme en is in dat opzicht volledig uniek.

De Loekemeijer onderzoeksinstrumenten zijn zo ontwikkeld dat tijdens het gehechtheidsonderzoek:

 • onderscheid wordt gemaakt tussen aanvoelen en cognitie; de cognitie wordt buiten beschouwing gelaten;
 • onderscheid wordt gemaakt tussen actieve en passieve gedragingen (karaktereigenschappen);
 • de aanleiding van iemands gedragingen, emoties en gevoelens worden aangeduid;
 • de oorzaken van stress, depressie, angsten en fysieke klachten worden achterhaald;
 • duidelijk wordt hoe de sensorische, emotionele en sociale informatieverwerking verloopt.

In kader van het wetenschappelijk onderzoek hebben de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten de naam ADAut (Attachment Development Autism) gekregen.