Mogelijkheid tot ontwikkeling

Mogelijkheid tot ontwikkeling 2018-09-11T08:43:56+00:00

Mogelijkheid tot ontwikkeling

“We zien we keer op keer dat als er gericht wordt aangesloten bij de ontwikkelingsstappen van de gehechtheid, een kind, jongere of volwassene stappen blijft zetten in zijn gehechtheidsontwikkeling.”

Om tot basale wederzijdse gehechtheid te komen, dienen er acht ontwikkelingsstappen (Beginfase t/m Ontwikkelingsstap 7) in drie gerichtheden te worden doorlopen. Bij afname van het gehechtheidsonderzoek bevindt iemand met autisme zich over het algemeen in Ontwikkelingsstap 4 óf lager.

Tot op heden hebben we kunnen vaststellen dat er ontwikkeling mogelijk is t/m Ontwikkelingsstap 6. Als iemand met autisme zich in deze stap bevindt kan hij op een basale manier vanuit zichzelf en vanuit (aan)voelen dagelijkse, emotionele en sociale situaties overzien en reguleren. Dit houdt in dat iemand met autisme wel degelijk op een basale manier en vanuit zichzelf en vanuit (aan)voelen:

 • (op een passende manier) tot dagelijkse handelingen en gedragingen, (sociale) activiteiten en interactie komt;
 • zich hecht aan meerdere personen (i.p.v. aan één persoon, aan spullen of alleen aan dieren);
 • zijn aandacht richt op andere interessegebieden dan zijn eigen specifieke interesses;
 • zijn sterke eigen wil en de weerstand bij belemmering ervan stapsgewijs zelf reguleert of vermindert;
 • flexibeler omgaat met nieuwe situaties en veranderingen;
 • eigen (basale) gevoelens en emoties herkent, onderscheidt, verwoordt en duidt waar ze vandaan komen;
 • zijn behoeften, gevoelens, emoties, angsten, stress, fysieke klachten, paniek, oververmoeidheid, weerstand en sensorische prikkels vanuit zichzelf reguleert (vermindert) en deze gepast uit;
 • aanvoelt wanneer zijn gedragingen bij de gehechtheidspersoon en ander naasten gevoelens en emoties veroorzaken;
 • de (basale) emoties en gevoelens van de gehechtheidspersoon aanvoelt, en aanvoelt hoe hij daarmee rekening kan houden;
 • aanvoelt hoe hij gesprekken passend aangaat en gaande houdt met onbekende of niet vertrouwde personen;
 • andermans grenzen, verwachtingen, bedoelingen en intenties inschat en aanvoelt.

Het is niet te voorspellen hoe ver iemand met autisme zich zal ontwikkelen in de gehechtheid. De mensen die, op welke manier dan ook, bij de Loekemeijer-methode betrokken zijn, ervaren dat ontwikkeling middels actieve nabijheid steeds weer mogelijk is. We merken dat, met de juiste informatie, gehechtheidspersonen en naasten (steeds meer) zelf gerichte Actieve Nabijheid kunnen geven. Men wordt minder afhankelijk van instanties en hulpverleners.