Mogelijkheid tot ontwikkeling

Mogelijkheid tot ontwikkeling 2018-04-23T09:16:48+00:00

Mogelijkheid tot ontwikkeling

“We zien we keer op keer dat als er gericht wordt aangesloten bij de ontwikkelingsstappen van de gehechtheid, een kind, jongere of volwassene stappen blijft zetten in zijn gehechtheidsontwikkeling.”

Om tot basale wederzijdse gehechtheid komen, dienen er zeven ontwikkelingsstappen in drie gerichtheden te worden doorlopen. Bij afname van het gehechtheidsonderzoek bevindt iemand met autisme zich over het algemeen in Ontwikkelingsstap 4 óf lager. Tot op heden hebben we meerdere keren kunnen vaststellen dat iemand met autisme zich ontwikkelt t/m “Ontwikkelingsstap 6”. Dit houdt in dat iemand met autisme wel degelijk op een basale manier en vanuit zichzelf (vanuit zijn gevoel):

 • (op een passende manier) tot handelen, (sociale) activiteiten, interactie of dagelijkse handelingen kan komen
 • zich kan gaan hechten aan meerdere personen (i.p.v. aan één persoon, aan spullen of alleen aan dieren)
 • zijn aandacht kan richten op andere interessegebieden dan zijn eigen specifieke interesses
 • zijn sterke eigen wil en de weerstand bij belemmering stapsgewijs kan reguleren (verminderen)
 • flexibeler kan omgaan met nieuwe situaties en veranderingen
 • eigen (basale) gevoelens en emoties kan gaan herkennen, onderscheiden, verwoorden en duiden waar ze vandaan komen
 • zijn behoeften, gevoelens, emoties, angsten, stress, fysieke klachten, paniek, oververmoeidheid, weerstand en sensorische prikkels vanuit zichzelf kan reguleren (verminderen) en deze gepast uiten
 • kan aanvoelen wanneer zijn gedragingen bij de gehechtheidspersoon en ander naasten gevoelens en emoties veroorzaken
 • de (basale) emoties en gevoelens van de gehechtheidspersoon kan aanvoelen, en kan aanvoelen hoe hij daarmee rekening kan houden
 • kan aanvoelen hoe hij gesprekken passend kan aangaan en gaande kan houden met onbekende mensen
 • andermans grenzen, verwachtingen, bedoelingen en intenties kan inschatten en aanvoelen.

Het is niet te voorspellen hoe ver iemand met autisme zich zal ontwikkelen in de gehechtheid. De mensen die, op welke manier dan ook, bij de Loekemeijer methode betrokken zijn, ervaren dat ontwikkeling middels actieve nabijheid steeds weer mogelijk is. We merken dat, met de juiste informatie, gehechtheidspersonen en naasten (steeds meer) zelf gerichte Actieve Nabijheid kunnen geven. Men wordt minder afhankelijk van instanties en hulpverleners.