Gerichtheid en gehechtheid

Gerichtheid en gehechtheid 2018-04-23T09:04:31+00:00

Gerichtheid en gehechtheid

“Nieuwsgierigheid is de basis van gerichtheid. Als je vanuit nieuwsgierigheid je aandacht ergens op richt, heb je de mogelijkheid tot bewustwording en ontwikkeling.”

Iemands vermogen om zijn aandacht vanuit zichzelf te kunnen richten is de basis van zijn ontwikkeling. Een kind, jongere of volwassene zal namelijk eerst zijn aandacht vanuit zichzelf ergens op moeten richten, voordat hij zich van datgeen bewust kan worden en het kan gaan aanvoelen. Voor de ontwikkeling van de gehechtheid houdt dit in dat hij eerst vanuit nieuwsgierigheid zijn aandacht moet richten op de gehechtheidspersonen, zichzelf (het innerlijk) en anderen, voordat bewustwording en ontwikkeling kan plaatsvinden.

De ontwikkeling van de gerichtheid gaat bij iemand met autisme niet vanzelf; iemand met autisme is namelijk niet automatisch gericht op (de emoties en gevoelens van) de gehechtheidspersonen, zichzelf en anderen. Hierdoor verloopt de ontwikkeling op deze gebieden niet vanzelf en kan iemand met autisme een (zeer) grote achterstand oplopen in de gehechtheidsontwikkeling.

Om stappen te zetten in de gehechtheidsontwikkeling, is het noodzakelijk dat een kind, jongere of volwassene vanuit nieuwsgierigheid en vanuit zichzelf zijn aandacht gaat richten op (het innerlijk van) de gehechtheidspersonen, zichzelf en anderen. Wij maken in de gehechtheidsontwikkeling dan ook onderscheid tussen drie gerichtheden, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

  • de gerichtheid op de gehechtheidspersonen (ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties)
  • de gerichtheid op zichzelf (emotionele ontwikkeling)
  • de gerichtheid op anderen (sociale ontwikkeling)