Gehechtheidsontwikkeling

Gehechtheidsontwikkeling 2018-04-23T09:03:43+00:00

Gehechtheidsontwikkeling

Wanneer het gaat over de hechtingsband tussen opvoeder en het kind, wordt in de literatuur veelvuldig gebruik gemaakt van de term “veilige hechting”. Volgens Yvonne Loekemeijer is de gehechtheidsontwikkeling echter meer dan alleen die veilige hechting. Zij gaat ervan uit dat de gehechtheidsontwikkeling bestaat uit:

  • de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties met de gehechtheidspersonen (hechting)
  • de emotionele ontwikkeling
  • de sociale ontwikkeling

De sensorische informatieverwerking heeft een grote invloed op de gehechtheidsontwikkeling.

Deze drie ontwikkelingsgebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om tot wederzijdse gehechtheidsrelaties te komen is het belangrijk dat iemand op tenminste een basale manier:

  • zich achtereenvolgend hecht aan de eerste gehechtheidspersoon, de tweede gehechtheidspersoon en andere vertrouwde naasten
  • zich kan inleven in, rekening kan houden met en emotionele ondersteuning kan bieden aan de gehechtheidspersonen en andere vertrouwde naasten
  • zijn eigen emoties en gevoelens kan reguleren en eigen gedragingen kan afstemmen op zichzelf, de gehechtheidspersonen en anderen, in verschillende situaties en bij veranderingen.

De (wederzijdse) gehechtheidsontwikkeling is volgens Yvonne Loekemeijer een proces dat niet eindigt in de (vroege) kindertijd, maar doorloopt in de volwassenheid.