Gehechtheid en cognitie

Gehechtheid en cognitie 2018-09-11T08:36:24+00:00

Gehechtheid en cognitie

”Nieuwsgierigheid, bewustwording, voelen en aanvoelen vormen de basis van gehechtheidsontwikkeling. Cognitie staat hier buiten.”

De Loekemeijer-methode is zo ontwikkeld dat iemands cognitie buiten beschouwing wordt gelaten. Gehechtheid en cognitie zijn verschillende ontwikkelingsgebieden. Vergeleken met iemand die zich gemiddeld ontwikkelt, loopt de gehechtheidsontwikkeling bij iemand met autisme ver achter op de cognitieve ontwikkeling. De cognitie is bij autisme vaak gemiddeld tot ver bovengemiddeld. Daarbij kan er ook sprake zijn van een disharmonisch profiel binnen de cognitieve ontwikkeling.

Een achterstand in de gehechtheid bij een kind, jongere of volwassene met autisme en een goede cognitie wordt vaak niet als zodanig herkend door:

  • zijn imitatievermogen: iemand met een goede cognitie heeft het vermogen om gedragingen (veelal onopvallend) van anderen te kopiëren. Hij kan hier na verloop van tijd zeer vaardig in zijn, waardoor de achterstand in de gehechtheid nauwelijks opvalt voor anderen;
  • aangeleerde vaardigheden: iemand heeft emotionele en sociale vaardigheden aangeleerd gekregen die (ver) boven zijn ontwikkelingsniveau van de gehechtheid liggen. Ook kan iemand zichzelf “wenselijke” gedragingen aanleren door hier informatie over te verzamelen.

Ondanks iemands imitatievermogen en aangeleerde vaardigheden is een kind, jongere of volwassene met autisme zich nog niet bewust van zijn gekopieerde of aangeleerde gedragingen. Deze gedragingen komen enkel voort uit cognitie en niet vanuit (aan)voelen (gehechtheidsontwikkeling). Een kind, jongere of volwassene met autisme en een goede cognitie bevindt zich over het algemeen in Ontwikkelingsstap 4 of lager van de gehechtheid. Hij kan dagelijkse, emotionele en sociale situaties nog niet aanvoelen en overzien. Als iemand deze situaties nog niet kan aanvoelen, zal hij “overschakelen” naar zijn cognitie. Hij beredeneert dan vanuit zijn cognitie hoe hij zich dient te gedragen en zich staande kan houden. Dit kost veel energie en gaat vaak gepaard met veel stress, angst, weerstand of onveiligheid.

Iemand kan jarenlang vanuit zijn cognitie reageren en hier zeer vaardig in zijn. Dit maakt het dan ook lastig te onderscheiden of iemand met autisme beredeneert vanuit zijn cognitie of vanuit zijn gevoel. Vaak wordt er alleen naar iemand zijn cognitie en leeftijd gekeken en nauwelijks naar zijn gehechtheidsontwikkeling.

Tijdens het gebruik van de Loekemeijer-methode wordt er continue onderscheid gemaakt tussen of iemand reageert vanuit zijn cognitie of vanuit (aan)voelen.