Actieve Nabijheid

Actieve Nabijheid 2018-04-23T09:08:14+00:00

Actieve Nabijheid

“Telkens weer ervaren we dat via ontwikkelingsgerichte Actieve Nabijheid, ontwikkeling van de gehechtheid mogelijk is.”

Dankzij de onderzoeksresultaten zijn we in staat om zeer gericht aan te sluiten bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en de ontwikkelingsstappen van de gehechtheid waar zij zich in bevinden. We vinden het belangrijk dat iemand stappen zet op basis van bewustwording en (aan)voelen, in tegenstelling tot het aangeleerd krijgen van “trucjes” op cognitief niveau. Deze manier van aansluiten noemen we Actieve Nabijheid.

Actieve Nabijheid houdt in dat waar nodig en in verschillende situaties:

  • iemands aandacht op een ongedwongen en creatieve manier wordt gericht op hetgeen waarvan hij zich bewust dient te worden;
  • hij wordt gehoord en begrepen in zijn gedragingen, emoties en gevoelens;
  • zijn behoeften, emoties en gevoelens (sensorische prikkels) voor hem worden gereguleerd of verminderd;
  • nabijheid, bevestiging, uitleg, praktische en emotionele ondersteuning wordt gegeven door de gehechtheidspersonen;
  • dagelijkse, emotionele en sociale situaties overzichtelijk worden gemaakt door op een positieve manier uitleg of inzicht te geven;
  • samen alternatieve en oplossingen worden bedacht;
  • dagelijkse, emotionele en sociale situaties samen worden aangegaan;
  • situaties op een positieve en concrete manier worden geëvalueerd.

Bij autisme ontwikkelt de gehechtheid zich niet vanzelf. Ontwikkelingsgerichte Actieve Nabijheid is noodzakelijk om stappen te zetten in de gehechtheidsontwikkeling. Zonder Actieve Nabijheid kan de gehechtheidsontwikkeling ernstig worden belemmerd of zelfs tot stilstand komen. De aanwezigheid van de eerste gehechtheidspersoon en de mate waarin hij of zij en andere naasten de mogelijkheid hebben om Actieve Nabijheid te bieden, zijn hierbij van essentieel belang.

Doordat iemand met autisme zich veel langer in een ontwikkelingsstap bevindt dan iemand die zich gemiddeld ontwikkelt, heeft hij, ongeacht zijn leeftijd, ook veel langer Actieve Nabijheid nodig om stappen te zetten in zijn gehechtheidsontwikkeling.

Stapsgewijs minder Actieve Nabijheid bieden

Het is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen het bieden van de hoeveelheid Actieve Nabijheid. Zo krijgt iemand de mogelijkheid om vanuit zichzelf te ontwikkelen. Als iemand zich een handeling of gedraging, of een gedeelte hiervan, eigen gaat maken, kun stapsgewijs minder actieve nabijheid gaan geven.