Actieve Nabijheid

Actieve Nabijheid 2018-06-20T09:53:13+00:00

Actieve Nabijheid

“Via Actieve Nabijheid is gehechtheidsontwikkeling bij autisme wel degelijk mogelijk.”

Dankzij de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten kunnen we via vele onderzoekspunten nauwkeurig vaststellen in welk gedeelte van de ontwikkelingsstappen van de gehechtheid (de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, de emotionele en de sociale ontwikkeling) iemand zich bevindt. Door deze onderzoeksresultaten zijn we in staat om zeer gericht aan te sluiten bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en de ontwikkelingsstappen van de gehechtheid waar zij zich in bevinden.

We vinden het van essentieel belang dat iemand vanuit zichzelf stappen zet op basis van bewustwording en (aan)voelen, in tegenstelling tot het aangeleerd krijgen van “trucjes” op cognitief niveau. Hierbij staat degene met autisme centraal; er wordt nabijheid, bevestiging en praktische en emotionele ondersteuning geboden in situaties waarin en op de momenten waarop hij dit nodig heeft. Deze manier van aansluiten noemen we Actieve Nabijheid.

Actieve Nabijheid houdt in dat:

  • de aandacht van een kind, jongere of volwassene op een ongedwongen en creatieve manier wordt gericht op hetgeen waarvan hij zich bewust dient te worden;
  • er nabijheid en bevestiging wordt gegeven door de gehechtheidspersoon;
  • hij wordt begrepen en gehoord in zijn gedragingen, emoties en gevoelens;
  • zijn emoties en gevoelens voor hem worden gereguleerd of verminderd;
  • situaties waar nodig overzichtelijk worden gemaakt door op een positieve manier uitleg of inzicht te geven;
  • situaties waar nodig samen worden aangegaan;
  • waar nodig praktische en emotionele ondersteuning wordt gegeven;
  • situaties worden geëvalueerd;
  • positieve en concrete feedback wordt gegeven.

Bij autisme ontwikkelt de gehechtheid zich niet vanzelf. Zonder Actieve Nabijheid wordt de gehechtheidsontwikkeling ernstig belemmerd of komt deze tot stilstand. Ontwikkelingsgerichte Actieve Nabijheid is noodzakelijk om stappen te zetten in de gehechtheidsontwikkeling. Hiermee bedoelen we dat er Actieve Nabijheid wordt geven die aansluit bij de ontwikkelingsstappen van de gehechtheid waar iemand zich in bevindt evenals bij de persoon zelf en zijn omgeving. De benodigde Actieve Nabijheid verschilt per ontwikkelingsstap en dient per persoon op maat gemaakt te worden.

Doordat iemand met autisme zich veel langer in een ontwikkelingsstap bevindt dan iemand die zich gemiddeld ontwikkelt, heeft hij, ongeacht zijn leeftijd, ook veel langer Actieve Nabijheid nodig om stappen te zetten in zijn gehechtheidsontwikkeling. De aanwezigheid van de eerste gehechtheidspersoon en de mate waarin hij of zij en andere naasten de mogelijkheid hebben om Actieve Nabijheid te bieden, zijn hierbij van essentieel belang.

Stapsgewijs minder Actieve Nabijheid bieden

Het is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen het bieden van de hoeveelheid Actieve Nabijheid. Zo krijgt iemand de mogelijkheid om vanuit zichzelf te ontwikkelen. Als iemand zich een handeling of gedraging, of een gedeelte hiervan, eigen gaat maken, kan er stapsgewijs minder actieve nabijheid worden geven.