Actieve en passieve gedragingen

Actieve en passieve gedragingen 2018-09-11T08:45:05+00:00

Actieve en passieve gedragingen

In de Loekemeijer-methode wordt steeds onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve gedragingen. Dit is belangrijk omdat dit mede bepaalt hoe iemand informatie verwerkt en hier mee omgaat. De een reageert op een actieve manier en kan zich op een opvallende manier gedragen; zijn gedragingen, emoties en gevoelens zijn dan duidelijk zichtbaar. Een ander reageert op een passieve manier en kan op een minder opvallende manier reageren; zijn gedragingen, emoties en gevoelens zijn minder duidelijk zichtbaar. Dit wil overigens niet zeggen dat ze ook in mindere mate aanwezig zijn.

Het is mogelijk dat iemand zich in verschillende situaties, omstandigheden en gelegenheden verschillend gedraagt; afwisselend actief en passief. Of iemand passief of actief reageert, heeft over het algemeen te maken met onder meer:

  • zijn karaktereigenschappen;
  • de verschillende ontwikkelingsstappen van de gehechtheid waarin hij zich bevindt;
  • de aan- of afwezigheid van een gehechtheidspersoon of andere naaste;
  • de mate van Actieve Nabijheid die geboden wordt;
  • of de situatie vertrouwd en veilig voelt;
  • de aan- of afwezigheid van sensorische prikkels;
  • eerder opgedane ervaringen;
  • het vermogen om emotioneel en sociaal te redeneren (situaties overzien).