Ervaringen

Ervaringen 2018-01-30T08:20:57+00:00

Lees de ervaringen met de Loekemeijer methode vanuit verschillende invalshoeken.
Wil je jouw ervaring delen? Mail deze dan naar info@yvonneloekemeijer.com. Wij stellen dit zeer op prijs.

Carmen Lismanwerkt sinds 2015 met de onderzoeksinstrumenten en theorie van Loekemeijer (voorheen Ebla). Carmen gebruikt de resultaten en bevindingen in het wetenschappelijk onderzoek dat zij verricht in het kader van haar opleiding tot Specialist.


“Na autisme onderzoek zijn cliënten vaak benieuwd naar waar zij zich precies in hun ontwikkeling bevinden. Collega’s komen met dezelfde vraag. De Loekemeijer onderzoeksinstrumenten geven hier antwoord op. In het kader van behandeling hebben we nu de benodigde informatie om aan te sluiten op de verschillende ontwikkelingsstappen waarin de cliënt zich bevindt in zijn gehechtheidsontwikkeling.

Met de kennis die wordt opgedaan vanuit de zeer zorgvuldig geformuleerde onderzoekspunten, verloopt het autisme-onderzoek ook gemakkelijker. Sommige onderzoekspunten worden nu als aanvulling op de ASS-diagnostiek, na het DSM-V-interview, bevraagd.

Wanneer iemand zich na het diagnostisch onderzoek niet kan vinden in de diagnose autisme, wordt het Loekemeijer gehechtheidsonderzoek gebruikt als “second opinion”. Door dit onderzoek wordt men meegenomen in wat autisme inhoudt en vindt er herkenning plaats. We zien dat hierdoor beter wordt begrepen wat autisme inhoudt en men zich toch in de diagnose kan vinden.”

Arjan heeft samen met zijn moeder bij Yvonne Loekemeijer een gehechtheidsonderzoeks- en adviestraject doorlopen. Zij beschrijven hoe ze dit traject hebben ervaren.

Voorgeschiedenis

Op aanraden van een andere moeder van een kind met autisme hebben mijn zoon Arjan en ik ons in het voorjaar gemeld bij Yvonne Loekemeijer in Eindhoven. Arjan was toen 16 jaar oud. Na zeker tien onderzoeken tussen zijn 4e en 12e jaar waren achtereenvolgens een leervoorsprong, hoogbegaafdheid, ADHD, onverwerkt verdriet door het plotseling overlijden van zijn vader en uiteindelijk Asperger geconstateerd, maar dat was helaas geen opmaat voor een geslaagde weg om zich verder te ontwikkelen.

Arjan en zijn moeder
Lees verder

De Loekemeijer methode stelt je in staat om te doen wat veel zorgverleners nastreven: zorg op maat bieden. Door eerst per ontwikkelingsgebied van de gehechtheid (de gehechtheidsrelatie, emotionele ontwikkeling en sociale ontwikkeling) te onderzoeken in welke ontwikkelingsstappen iemand zich bevindt, kun je met de begeleiding hierop aansluiten.

Zonder de onderzoeksinstrumenten is het moeilijker om te herkennen in welke ontwikkelingsstap iemand zit. Dat zullen veel zorgverleners herkennen. Het niet aansluiten, kan een groot struikelblok zijn in de “behandeling”.  Kortom, de Loekemeijer methode is goud, voor zowel degene met autisme als de zorgverlener.

Vera, GGZ In Geest

Wilma Versteegen is eigenaar van Intenz Coaching. Zij is gelicenseerd Loekemeijer onderzoeker.

“Met heel veel zin en met een hoge verwachting begon ik in september 2016 aan de scholing voor ‘Loekemeijer onderzoeker kinderen, jongeren & volwassenen’.

De wijze waarop Yvonne Loekemeijer naar de ontwikkeling van mensen kijkt, met mensen omgaat en wil aansluiten op de eigenheid van de persoon, voelde voor mij als ‘thuiskomen’. Het onderstreept mijn visie op de ontwikkeling geheel.

Wilma Versteegen, IntenZ Coaching
Lees verder

Ervaringen met Ebla in gedichtvorm.

Jij bent anders

Jij bent anders
Ik heb een ander contact met jou,
anders dan anderen,
maar zo speciaal

Toch heb ik vaak het gevoel dat ik bij je faal,
wanneer je boos wegloopt
en ik mij zo onmachtig voel,
want ik weet dat jij dit zo niet bedoelt

Ik wilde jou houvast geven

Sabine
Lees verder