Loekemeijer opleiding

Loekemeijer opleiding 2018-05-21T14:13:19+00:00

Opleiding tot Loekemeijer onderzoeker

Wij leiden professionals op die onder licentie met de Loekemeijer methode mogen gaan werken. Onze opleiding is bestemd voor professionals in zorg en onderwijs, die zich onze onderzoeksinstrumenten, theorie en werkwijze eigen willen maken en uitdragen in hun werk of eigen praktijk. Je wordt op unieke en persoonlijke wijze opgeleid door de ontwikkelaar en oprichter van de Loekemeijer methode en de ervaringsdeskundigen.

Tijdens de opleiding word je erop voorbereid om zelf Loekemeijer gehechtheidsonderzoeken uit te voeren. Dit houdt in dat je middels de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten zeer nauwkeurig in kaart leert te brengen in welke ontwikkelingsstappen iemand zich bevindt in zijn of haar gehechtheidsontwikkeling, bestaande uit de:

 • ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties (hechting)
 • emotionele ontwikkeling
 • sociale ontwikkeling

Ook leer je om onderscheid te maken of iemand reageert vanuit (aan)voelen of vanuit zijn cognitie, de aanleiding van iemands gedragingen, emoties en gevoelens aan te duiden en de oorzaken van stress te achterhalen.

Daarnaast ben je als Loekemeijer onderzoeker in staat om op basis van de onderzoeksresultaten gericht advies en persoonlijke hulpverlening te bieden aan de onderzochte zelf, zijn of haar naasten en andere betrokkenen zoals collega hulpverleners.

Je wordt in een kleine groep opgeleid door Yvonne Loekemeijer en een vaste ervaringsdeskundige, waardoor er veel persoonlijke aandacht is. Aan de hand van de uitgebreide opleidingsreader, schema’s en onderzoeksmaterialen doorlopen we de Loekemeijer theorie. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende (interactieve) werkvormen. Er wordt steeds een vertaling naar de praktijk gemaakt. Ook is er ruimte voor het inbrengen van casussen. Collega’s uit het Loekemeijer netwerk en ervaringsdeskundigen komen hun ervaringen en expertise delen.

Je krijgt tijdens de lessen de mogelijkheid om te oefenen met het afnemen van het gehechtheidsonderzoek (en alles wat daarbij komt kijken) bij onze ervaringsdeskundigen. Tijdens de laatste vier lessen ga je, samen met een medestudent, zelf een gehechtheidsonderzoek afnemen bij een cliënt en een onderzoeks- en adviesverslag schrijven volgens de Loekemeijer richtlijnen.

Wij zien onze deelnemers als collega’s in opleiding, waarin we elkaar versterken en motiveren.

Tijdens alle opleidingsdagen komt uitgebreid aan de orde:

 • De Loekemeijer theorie, onderzoeksinstrumenten en schema’s over gehechtheidsontwikkeling en autisme. We behandelen het verloop van de gehechtheidsontwikkeling bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. Middels de theorie, onderzoekspunten en schema’s gaan we zeer uitgebreid in op het verloop van de
  • ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties (hechting)
  • emotionele ontwikkeling
  • sociale ontwikkeling
 • Het herkennen van gedragingen, die vaak als ongepast, hardnekkig of vreemd worden geïnterpreteerd, als een juiste stap in de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, de emotionele ontwikkeling en sociale ontwikkeling. Alle gedragingen die iemand wel of (nog) niet laat zien zijn te plaatsen in de ontwikkelingsstappen van de gehechtheid.
 • Het ontwikkelingsverloop van de sensorische informatieverwerking.
 • De verschillende onderzoeksinstrumenten, en:
  • de specifieke wijze waarop je de vele onderzoekspunten kan observeren, nagaan en bevragen;
  • hoe je onderscheid kan maken tussen of iemand vanuit zijn cognitie reageert of vanuit (aan)voelen;
  • hoe je onderscheid kan maken tussen actieve en passieve gedragingen;
  • het herkennen en duiden van de aanleiding van iemands gedragingen;
  • het duiden van de mogelijke oorzaken van stress, angst, paniek, weerstand, volharding, terugtrekking, fysieke klachten, oververmoeidheid of een burn-out. Dit is via de vele onderzoekspunten te achterhalen;
  • het herkennen en duiden van te hoge verwachtingen of onderstimulering.
 • Het zelf ervaren wat het afnemen van een gehechtheidsonderzoek bij een jongere of volwassene met autisme inhoudt. Tijdens de opleiding gaan we volop oefenen met onze ervaringsdeskundigen.
 • Het maken van een zeer uitgebreid en persoonlijk onderzoeks- en adviesverslag volgens de Loekemeijer richtlijnen.
 • Het geven van uitleg, advies en hulpverlening (actieve nabijheid) aan degene bij wie het gehechtheidsonderzoek is afgenomen en diens naasten (gezin) en andere betrokkenen.
 • Het inzetten van de Loekemeijer theorie en onderzoeksinstrumenten bij iemand met een grote achterstand en problemen in de gehechtheidsontwikkeling, een “onveilige hechting”, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek.

Tijdens de laatste vier lesdagen ga je, samen met een medestudent en onder begeleiding, zelf een gehechtheidsonderzoek afnemen bij een cliënt. Ook ga je zelf een onderzoeks- en adviesverslag maken.

Je kunt je per e-mail aanmelden bij Yvonne Loekemeijer. Daarna vindt een gesprek plaats, waarin je wordt verzocht je motivatie en ervaring toe te lichten. Op basis van dit gesprek wordt besloten of je een opleidingsplaats krijgt toegekend. Voor de opleiding tot Loekemeijer onderzoeker, die start in maart 2019 zijn zes opleidingsplaatsen beschikbaar.

Bij de toelating letten we op:

 • Vooropleiding(en), een HBO of WO opleiding in de zorg/het sociale werk
 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Ervaring met autisme
 • Onderschrijven van de Loekemeijer theorie
 • Gevorderde manier van kunnen inleven in anderen (empathie)
 • Nieuwsgierigheid
 • Flexibiliteit
 • Inzet
 • Initiatief tonen
 • Werken vanuit je eigen kracht

Lesdagen

De opleiding bestaat uit 14 opleidingsdagen. Deze vinden plaats in (een klein) groepsverband op maandagen van 10:00u-17:00u. Er is rekening gehouden met de schoolvakanties. Op de opleidingsdagen zijn op:

 • 11 maart 2019
 • 18 maart 2019
 • 25 maart 2019
 • 8 april 2019
 • 15 april 2019
 • 13 mei 2019
 • 20 mei 2019
 • 27 mei 2019
 • 17 juni 2019
 • 1 juli 2019
 • 2 september 2019
 • 16 september 2019
 • 30 september 2019
 • 7 oktober 2019

Studielast

Contacturen: 84 uur

Zelfstudie-uren: 336 uur

Totale studiebelasting: 420 uren

Duur opleiding: 7 maanden

Locatie

De opleidingsdagen vinden plaats bij Yvonne Loekemeijer in Eindhoven.

Examen en beoordeling

We letten gedurende het hele opleidingsproces op aantal zaken die bijdragen aan je totale beoordeling. Er wordt beoordeeld op het toepassen van de theorie, leggen van verbanden, toepassen van gesprekstechnieken, tentoonspreiden van de vereiste vaardigheden en eigenschappen bij het afnemen van de onderzoekspunten, de rollenspellen, de oefeningen en opdrachten en het bespreken van casussen. Tijdens de opleiding maak je verschillende opdrachten die meetellen voor je eindbeoordeling. Het examen bestaat uit het afnemen van een gehechtheidsonderzoek bij een cliënt met autisme en het schrijven van een uitgebreid onderzoeks- en adviesverslag volgens de Loekemeijer richtlijnen.

Diplomering

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het diploma “Loekemeijer onderzoeker”.

Bevoegdheden

Na diplomering ben je bevoegd om:

 • zelf gehechtheidsonderzoeken uit te voeren volgens de Loekemeijer methode bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling;
 • op basis van de onderzoeksresultaten onderzoeksverslagen te schrijven en advies en hulpverlening te geven aan de onderzochte zelf, diens naasten en andere betrokkenen;
 • de Loekemeijer onderzoeksmaterialen te gebruiken. Bij elk gehechtheidsonderzoek heb je onderzoeksmaterialen nodig. Deze materialen zijn alleen beschikbaar voor gelicenseerde Loekemeijer onderzoekers. Hieraan zijn (na diplomering) per gehechtheidsonderzoek kosten verbonden;
 • je aan te sluiten bij het Loekemeijer netwerk en de intervisiegroep. In het netwerk kunnen de onderzoekers elkaar helpen, versterken en samenwerken aan mooie projecten. Ook wordt er minimaal vier keer per jaar intervisie georganiseerd.

Accreditatie wordt momenteel aangevraagd bij SNRO en Registerplein. We verwachten – en doen ons uiterste best – om de accreditatie voor aanvang van de opleiding rond te krijgen. Via deze pagina houden we je op de hoogte.

Als de accreditatie bij SNRO wordt toegekend:

 • krijgt de opleiding 15 ECTS toegekend;
 • kunnen cliënten van afgestudeerden die aangesloten zijn of zich aansluiten bij de NFG in de  Vakgroep VPMW of
  VIG, het gehechtheidsonderzoek vergoed krijgen door de zorgverzekeraar;
 • kunnen afgestudeerden die niet voor de Vakgroep VPMW of
  VIG in aanmerking komen, opgenomen worden in het NFG coachregister.

De kosten voor de opleiding bedragen €4.900,-  excl. btw.

De benodigde lesmaterialen (opleidingsreader, onderzoeks- en examenmaterialen), koffie, thee, lekkers en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Ben je geïnteresseerd in een incompany opleiding? Neem dan contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.