Gehechtheidsonderzoek en hulpverlening kinderen

Gehechtheidsonderzoek en hulpverlening kinderen 2018-10-11T07:28:23+00:00

De Loekemeijermethode voor gehechtheidsonderzoek en hulpverlening bij kinderen

Een traject voor gehechtheidsonderzoek en hulpverlening bij kinderen bestaat uit een combinatie van gehechtheidsonderzoek, advies en persoonlijke hulpverlening.

Het gehechtheidsonderzoek vormt een startpunt in de hulpverlening. Door middel van onze Loekemeijer onderzoeksinstrumenten onderzoeken wij in welke ontwikkelingsstappen van de gehechtheidsontwikkeling je kind zich bevindt. Dat houdt in dat we via vele onderzoekspunten nagaan in welke ontwikkelingsstappen je zit met betrekking tot:

  • de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie met gehechtheidspersonen
  • de emotionele ontwikkeling
  • de sociale ontwikkeling

Een gehechtheidsonderzoek maakt meestal deel uit van een traject, maar kan ook als op zichzelf staand onderzoek worden uitgevoerd. Andersom kan de hulpverlener, afhankelijk van de situatie, ook los van een onderzoek worden geboden.

Kennismaking

Tijdens een vrijblijvend gesprek maken we kennis met elkaar en geven wij uitleg over de mogelijkheden. Hierbij staan het kind en zijn of haar naaste(n) centraal.  We stemmen het gehechtheidsonderzoek en de hulpverlening bij kinderen zoveel mogelijk af op hun behoeften en wensen. Het kennismakingsgesprek vindt doorgaans plaats op kantoor, maar het kan ook telefonisch. In overleg is een huisbezoek ook mogelijk.

Indien we besluiten tot een gehechtheidsonderzoek en/of hulpverlening, maken we afspraken over de gespreksdata en betaling. Als er sprake is van financiering uit een PGB, kunnen we helpen met het invullen van de benodigde formulieren. Nadat alle afspraken zijn gemaakt en de financiering is geregeld, kan het onderzoek of de hulpverlening beginnen.

Vooronderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek worden ouders, verzorgers, leerkrachten, begeleiders en andere naasten verzocht om hun kind in meerdere situaties te observeren. Hun bevindingen kunnen online in een vragenlijst worden ingevuld. De beantwoording van deze vragen helpen de onderzoeker de onderzoeksgesprekken voor te bereiden.

Onderzoeksgesprekken en/of observaties

Het gehechtheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een gelicenseerd gehechtheidsonderzoeker. Het onderzoek bestaat uit meestal drie intensieve persoonlijke gesprekken en/of observaties (op locatie). Via vele onderzoekspunten gaan we uitgebreid in op:

Tijdens de onderzoeksgesprekken en observaties ontvang je, waar mogelijk, al praktische adviezen.

Onderzoeks- en adviesverslag

Na afloop van het onderzoek schrijven we een uitgebreid onderzoeks- en adviesverslag. Je krijgt de mogelijkheid om het verslag te lezen en becommentariëren voordat we een definitieve versie leveren.

Hulpverlening

Na afloop van het onderzoek is het mogelijk om het traject voort te zetten in de vorm van persoonlijke hulpverlening. Ook is het mogelijk om een informatieve bijeenkomst te organiseren voor betrokkenen (familie, naasten, begeleiders, school, werk) om hen uitleg te geven over de onderzoeksresultaten.

Tarieven

• Het kennismakingsgesprek voor gehechtheidsonderzoek en hulpverlening bij kinderen is vrijblijvend. Er worden geen kosten voor in rekening gebracht.

• Onderzoekstraject particulier (vooronderzoek, drie onderzoeksgesprekken en een uitgebreid onderzoeks- en adviesverslag): € 1.275,00 (incl. btw).

• Voor de tarieven van een informatieve bijeenkomst en persoonlijke hulpverlening verwijzen wij naar de website van de gehechtheidsonderzoeker.

Een redelijke uitloop van een afspraak wordt niet in rekening gebracht.
Onze trajecten worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit PGB/WMO
Bedrijven, gemeenten en instellingen op aanvraag.

Meer informatie/aanmelden

Meer informatie vind je in onze folders. Deze kun je ook gebruiken bij de aanvraag van PGB/WMO.

Vind een gehechtheidsonderzoeker

Meld je aan voor gehechtheidsonderzoek en/of hulpverlening

Als je geïnteresseerd bent in een onderzoekstraject of meer informatie nodig hebt, neem dan contact op met een gehechtheidsonderzoeker bij jou in de buurt.
Vind een gehechtheidsonderzoeker

Let op: in verband met de grote belangstelling, hanteren we een wachtlijst voor de onderzoeks- en begeleidingstrajecten.